Energiebesparing: procesondersteuning Wijk van de Toekomst

Wilt u als gemeente een externe deskundige (procesbegeleider) inhuren om een plan op te stellen waarin de mogelijkheden worden beschreven van samenwerking tussen  partijen om energiebesparende maatregelen te nemen in Wijken van de Toekomst  (fase 1) en vervolgens een transitieplan op te stellen waarin deze maatregelen worden uitgewerkt (fase 2)? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

Wij verstrekken subsidie voor de inhuur van een externe deskundige.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 3.12 Procesondersteuning Wijk van de Toekomst.

U kunt subsidie aanvragen voor fase 1 of voor fase 2.

Vraagt u subsidie aan voor fase 2 dan moet u een inventariserend document overleggen op basis waarvan wij kunnen beoordelen of een transitieplan volgens fase 2 kan worden uitgewerkt. De voorwaarden waaraan een dergelijk inventariserend document dient te voldoen, worden genoemd in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, artikel 3.12.4 en in de toelichting bij deze Regels.  

Let op: alleen gemeenten kunnen deze subsidie aanvragen.  

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Procesondersteuning Wijk van de Toekomst'. 

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2019. Er is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld voor deze subsidie. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.