Energiebesparing: onderzoek energiebesparing woningen met een VvE

Wilt u als Vereniging van Eigenaars een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor energiebesparing? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van een onderzoek naar een Nul op de Meter (NOM)-ready aanpak. Deze aanpak houdt in dat de woning direct verbeterd wordt en verantwoord voorbereid is op een volledig energieneutraal functioneren met behulp van latere ingrepen. Uit het onderzoek dient een advies te volgen over de te nemen maatregelen. Het onderzoek moet verder duidelijk maken welke stappen een verbetering van het energielabel (een  ‘energielabelsprong’) haalbaar maken en hoe dit kan worden aangepakt.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 3.4 Scan Vereniging van eigenaars.

Let op:

U kunt alleen een subsidie aanvragen als u een Vereniging van Eigenaars bent die minimaal 10 wooneenheden omvat.

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'paragraaf 3.4 Scan Vereniging van eigenaars'.
In de checklist verplichte bijlagen (PDF 106 kB) kunt u lezen welke informatie als bijlage bij uw aanvraag meegestuurd dient te worden. 

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2019. Er is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld voor deze subsidie. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.