Energiebesparing: Procesondersteuning Vereniging van Eigenaren (VvE)

Bent u een Vereniging van Eigenaren en wilt u deskundigen inhuren voor het voorbereiden van een nul-op-de meter-renovatie van woningen (NoM-renovatie) of voor een directe verbetering van de woningen zodat deze renovatie mogelijk wordt (NoM-ready situatie)? Dan kunt u subsidie aanvragen. 

Subsidiemogelijkheden

Wij geven subsidie voor de inhuur van een of meerdere externe deskundigen voor het voorbereiden van een NoM-renovatie of NoM-ready situatie. Het gaat daarbij om het opstellen van een uitvraag voor het renoveren of verbeteren van een gebouw, het beoordelen van offertes van bouw- en installatiebedrijven, het begeleiden van uw VvE over de NoM en het begeleiden van de financiering.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 3.13 Procesondersteuning Vereniging van Eigenaren.

Let op: U kunt alleen subsidie aanvragen als u een Vereniging van Eigenaren bent. Wij verstrekken slechts subsidie als u aan de hand van een scan of een vergelijkbaar onderzoek kunt aantonen dat NoM of NoM-ready haalbaar is. Deze scan dient te voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals haalbaarheid, beschrijving van de maatregelen, energetische effecten, indicatie van de kosten, effect op de financiele positie van de VvE en een procesbeschrijving om de maatregelen te treffen. De volledige voorwaarden staan vermeld in de Regels Ruimte voor Gelderland, paragraaf 3.13 Procesondersteuning Vereniging van Eigenaren.
Wij geven ook subsidie voor het laten uitvoeren van deze scan, zie daarvoor de subsidieregeling Energiebesparing: onderzoek energiebesparing woningen met een VvE

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Procesondersteuning Vereniging van eigenaren'.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2019. Er is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld voor deze subsidie. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.