Elektrische deelauto’s

Wilt u elektrische deelauto’s vanaf standplaatsen in Gelderland gaan exploiteren? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

Rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen voor de exploitatie van nieuwe volledig elektrische deelauto’s. Per kalenderjaar is subsidie mogelijk voor ten minste 2 en ten hoogste 10 elektrische deelauto’s. De subsidie bedraagt €5.000 per elektrische deelauto.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • U moet de elektrische auto’s binnen 8 maanden na verstrekking van de subsidie in gebruik nemen als deelauto.
  • U exploiteert de elektrische deelauto’s vanaf standplaatsen in Gelderland.
  • De deelauto’s zijn digitaal te reserveren, te traceren, te openen, te starten en te betalen.
  • De koop- of leaseovereenkomst voor de elektrische deelauto is na 1 mei 2019 gesloten.
  • Nadat de subsidie is verleend, gebruikt u de elektrische deelauto in een aaneengesloten periode van ten minste 48 maanden als deelauto. In deze periode gebruiken ten minste 5 verschillende bestuurders de deelauto.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 3.16 Elektrische deelauto’s.

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Elektrische deelauto’s’. In het aanvraagformulier vragen wij u naar de volgende bijlagen:

  • Projectplan
  • Bewijs tenaamstelling rekening (als er de afgelopen 2 jaar geen betalingsverkeer is geweest met de provincie)
  • Kopie van document waaruit blijkt dat u de afgelopen 24 maanden de-minimissteun heeft ontvangen (als dit van toepassing is).

U kunt deze subsidie aanvragen van 1 mei 2019 tot en met 31 december 2019. Voor deze subsidie is €400.000 beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit subsidieplafond bereikt is.

Meer relevante informatie

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.