Technologie en de vraagstukken van de toekomst

Openbaar | door Einsteinweek


Maandag 18 februari 19:30 uur - 21:00 uur

LUX
Mariënburg 38-39, Nijmegen


Informatie

Ontwikkelingen op het gebied van technologie & innovatie claimen vaak een oplossing voor de opgaven waar we voor staan

René ten Bos, Hoogleraar filosofie en managementfilosofie, werd vorig jaar benoemd werd tot Denker des Vaderlands. Niet voor niets: tegendraads en provocatief zet hij met een brede grijns vastgeroeste ideeën opzij. Hij biedt een onorthodoxe en toegankelijke kijk op thema’s als water, bureaucratie, dieren en de ecologische catastrofe die de mensheid heet.

Ontwikkelingen op het gebied van technologie & innovatie claimen vaak een oplossing in zich te dragen voor de grote opgaven waar we als samenleving voor staan, maar zijn veel opgaven juist niet ontstaan door de uitvindingen uit het verleden? De druk op de overheid en politiek om met oplossingen te komen voor (complexe) problemen lijkt toe te nemen. Maar wat kunnen wij als burger eigenlijk doen? Moeten we (meer) technologie omarmen om naar nieuwe oplossingen te zoeken

Aanmelden

U kunt zich aanmelden op de website van LUX.