Economie, Energie en Milieu

De Commissie Economie, Energie en Milieu (EEM) vergadert maandelijks op woensdag van 13.30 tot 16.30 uur. Dit doen zij onder leiding van voorzitter Karin Jeurink.

Onderwerpen van de Commissie

De commissie behandelt deze onderwerpen:

 • regionale economie, waaronder:
  • arbeidsmarkt
  • innovatie en topsectoren
  • toerisme en recreatie
 • milieu, energie en klimaat, waaronder:
  • energietransitie
  • zorg voor veilige leefomgeving

Verslag van de laatste vergadering

Het geluid van de commissievergaderingen wordt live uitgezonden via Statenlive. De commissievergaderingen zijn naderhand ook te beluisteren via het archief. Alle vergaderstukken en verslagen kunt u vinden op het SIS.

Contact met de Commissie Economie, Energie en Milieu

U kunt contact opnemen met de gehele commissie EEM, maar ook met de commissiegriffier Alida Mooy via telefoonnummer 026 359 91 34 of e-mail a.mooy@gelderland.nl.

Voorzitter
H.K. (Karin) Jeurink (PvdA).

Woordvoerder Regionale economie
C. (Céline) Blom (D66) ( Statenlid )
F. (Frits) op de Haar (D66) ( Statenlid )
J.J. (Joep) Langeveld (GroenLinks) ( Fractievolger )
M. (Maaike) Moulijn (PvdDieren) ( Statenlid )
J. (Janiek) Kroon (VVD) ( Statenlid )
J. (Janneke) Slingerland (ChristenUnie) ( Statenlid )
F.A. (Fokko) Spoelstra (PvdA) ( Statenlid )
E. Vlottes (PVV) ( Statenlid )
D.G.C. (Daisy) Vliegenthart-Goedhart (CDA) ( Statenlid )
T. (Theo) Weijers (50Plus) ( Fractievolger )
R.L.N. (René) Westra (VVD) ( Statenlid )
B. (Bennie) Wijnne (SGP) ( Statenlid )
E.(Eric) van Dijk (SP) ( Statenlid )
P. (Paul) Kusters (SP) ( Statenlid )

Woordvoerder Milieu
J.R. (Jaap) Jonk (CDA) ( Statenlid )
A. Kanis (D66) ( Statenlid )
J.J. (Joep) Langeveld (GroenLinks) ( Fractievolger )
J. (Joa) Maouche (GroenLinks) ( Statenlid )
M. (Maaike) Moulijn (PvdDieren) ( Statenlid )
E. (Evert) Mulder (SGP) ( Statenlid )
J. (Janiek) Kroon (VVD) ( Statenlid )
J. (Janneke) Slingerland (ChristenUnie) ( Statenlid )
T.N.M. (Titus) Visser (PvdA) ( Statenlid )
E. Vlottes (PVV) ( Statenlid )
T. (Theo) Weijers (50Plus) ( Fractievolger )
R.L.N. (René) Westra (VVD) ( Statenlid )
E. (Eric) van Dijk (SP) ( Statenlid )
S. (Stan) Hellegers (D66) (Statenlid)
P. (Paul) Kusters (SP) ( Statenlid )

Woordvoerder Energie en klimaat
J. (Janneke) Slingerland (ChristenUnie) ( Statenlid )
J.J. (Joep) Langeveld (GroenLinks) ( Fractievolger )
J.R. (Jaap) Jonk (CDA) ( Statenlid )
J. (Joa) Maouche (GroenLinks) ( Statenlid )
M. (Maaike) Moulijn (PvdDieren) ( Statenlid )
E. (Evert) Mulder (SGP) ( Statenlid )
J. (Janiek) Kroon (VVD) ( Statenlid )
T.N.M. (Titus) Visser (PvdA) ( Statenlid )
E. Vlottes (PVV) ( Statenlid )
T. (Theo) Weijers (50Plus) ( Fractievolger )
R.L.N. (René) Westra (VVD) ( Statenlid )
P. (Paul) Kusters (SP) ( Statenlid )
A. (Antoon) Kanis (D66) (Statenlid)
S. (Stan) Hellegers (D66) (Statenlid)
E. (Eric) van Dijk (SP) ( Statenlid )