EFRO steunt hulp op maat bij parkinson

20-12-2018 Handen leunen op wandelstok

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stelt €2 miljoen beschikbaar voor het project PROMPT. Dit project ontwikkelt producten die kunnen helpen bij de diagnose en behandeling van mensen die niet goed kunnen bewegen door parkinson.

Afstemmen op patiënt

Hersenaandoeningen zoals parkinson veroorzaken ernstige storingen in hoe patiënten zich bewegen. Dit is niet alleen lastig, maar leidt ook tot onbalans of vallen. In het project PROMPT wordt mobiele technologie gebruikt, zoals een mobiele EEG. Hiermee worden onderzoek, diagnose en behandeling van parkinsonpatiënten afgestemd bij normale dagactiviteiten.

Weer beter lopen

PROMPT richt zich in eerste instantie op het behandelen van ‘freezing of gait’ (het plots stokken van loopbewegingen) bij parkinsonpatiënten. Hiervoor wordt de deskundigheid van 6 regionale partijen gecombineerd. De technologie biedt ook mogelijkheden bij andere aandoeningen zoals multiple sclerose en beroerte.

Het consortium van Stichting Katholieke Universiteit (Nijmegen GLD), ANT Neuro B.V. (Enschede OV), Artinis Medical Systems B.V. (Elst GLD), Orikami B.V. (Nijmegen GLD) en Universiteit Twente (Enschede OV) ontvangt een subsidiebedrag van €1,9 miljoen.

OP-Oost 2014-2020

Productvernieuwing is de basis voor behoud en vergroting van de concurrentiekracht en daarmee voor behoud van werkgelegenheid in Gelderland en Overijssel. Het EFRO-subsidieprogramma OP Oost 2014-2020 ondersteunt daarom innovatieve ondernemers in de sectoren Agro & Food, Health, High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Energie- en Milieutechnologie (EMT) inclusief biobased economy. Daarnaast stimuleert het de samenwerking met andere ondernemers, kennisinstellingen en overheden.

Terug naar nieuwsoverzicht