Europese EER voor Gelderland

Logo EER Award 2019 Gelderland

Gelderland mag zich in 2019 de meest ondernemende regio van Europa noemen. Het Europees Comité van de Regio’s heeft aan Gelderland de EER Award toegekend. EER staat voor: European Entrepreneurial Region. Met ondernemers, gemeenten, onderwijsinstellingen en tal van organisaties laten we zien hoe wij in Gelderland zorgen voor een duurzame krachtige economische regio.

Zoveel mogelijk bestaande activiteiten geven we de glans van de Award mee. We laten nogmaals zien hoe we de ondersteuning aan startups, groeiers en industrie hebben ingericht. Hoe we onze financiële instrumenten inzetten om ook in de toekomst ondernemers te kunnen blijven steunen. En, hoe we met de expertise van verschillende partijen nog meer impact maken en sneller vernieuwing krijgen.

Europese partners

Europese partners nemen we mee naar onze innovatieve bedrijven en kennisinstellingen. Om daar samen verder te ontwikkelen en samen te werken. We willen leren van onze Europese partners. Samenwerking stimuleren over de grens en zoeken naar wegen om als overheid een betrouwbare partner en klant te zijn voor bedrijven en organisaties. We streven er naar dat iedereen die Gelderland tijdens het Award-jaar bezoekt of met ons samenwerkt  met een bijzondere ervaring en geïnspireerd weer naar huis gaat.

De Award is ook van jullie

Gelderse bedrijven en organisaties kunnen en mogen de Award noemen en ook het EER Award logo gebruiken in de communicatie uitingen.

Meer informatie

Op www.ondernemengelderland.nl vinden (startende) ondernemers de experts die hen kunnen ondersteunen bij vraagstukken over onder andere financiering, huisvesting, bedrijfsgroei en internationalisering. En deze wegwijzer geeft Gelderse ondernemers toegang tot contactpersonen van innovatieprojecten en programma's die de provincie Gelderland (mede) financiert.

Ideeën voor partnerschappen zijn van harte welkom! Mail uw idee naar: EER2019@gelderland.nl.