Duurzaam goederenvervoer

Provincie Gelderland wil het goederenvervoer verduurzamen. Onder meer door stillere en schonere vrachtauto’s op LNG, CNG, waterstof of elektriciteit. Dit vraagt een andere ritplanning omdat laden van elektrische vrachtwagens langer duurt en nog niet overal mogelijk is. Een goede ritplanning helpt ondernemers bij het inzetten van deze nieuwe schonere voertuigen, zodat het goederenvervoer duurzamer wordt. Daarom subsidiëren wij het opstellen van een advies voor duurzame logistiek én de aanschaf van duurzame vrachtauto’s.

Bijdragen

Voor het opstellen van een advies om de logistiek te verduurzamen stellen wij maximaal € 3.000 beschikbaar per bedrijf. Voor vrachtauto’s op CNG en LNG kan een aanvrager voor maximaal zeven vrachtauto’s subsidie aanvragen. Voor vrachtauto’s op waterstof en elektrische vrachtauto’s voor maximaal drie vrachtwagens. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk partijen ervaring opdoen met het rijden met duurzame vrachtwagens. De bijdragen per vrachtauto zijn afhankelijk van de brandstofsoort. Voor een CNG- of LNG-vrachtauto is het € 8.000 per auto, voor een elektrische vrachtauto met een nettogewicht tot 7,5 ton is het € 4000 en voor een elektrische of waterstofvrachtauto met een nettogewicht vanaf 7,5 ton is het € 27.000.

Vraag hier subsidie aan.

Duurzaam Goederenvervoer

Gelderland wil de logistieke kracht van de provincie versterken. Doel is om economisch meer te profiteren van de strategische ligging en de geografische positie van Gelderland op de internationale vervoerscorridors. Daartoe werkt de provincie aan logistieke hotspots, het versterken van de logistieke economische structuur via Logistics Valleys en het verduurzamen van het goederenvervoer.

Meer informatie

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.
U kunt ook contact opnemen met Logistics Valley.