Duurzaam bodembeheer van de toplaag

Let op: deze regeling is op dit moment gesloten. Het maximaal aantal aanmeldingen is bereikt. Het indien van een aanvraag is niet meer mogelijk.

Wilt u een onderzoek doen naar duurzaam bodembeheer of uw kennis op dat gebied met anderen delen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van kennis over het duurzaam functioneren van de bodem en/of het overdragen van kennis op dat gebied.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om onderzoek naar:

  • het verminderen van de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen en meststoffen in grond- en oppervlaktewater
  • het kiezen van gewassen die een duurzaam functioneren van de bodem bevorderen
  • alternatieve bemesting
  • het verhogen van de biodiversiteit
  • lokale kringlopen ten behoeve van instandhouding of verbetering van het ecosysteem van de bodem.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 4.13 Kennisontwikkeling- en overdracht duurzaam functioneren van de toplaag.

Let op: het onderzoeksproject moet worden verricht door een kennis- of onderzoeksinstelling en tenminste één grondgebruiker.

Let op: als wij subsidieaanvragen krijgen voor gelijksoortige kennisontwikkelingsprojecten zullen wij de aanvragers met elkaar in contact brengen om te zien of zij hun krachten kunnen bundelen of de onderzoeken op elkaar kunnen afstemmen. Als dat lukt ligt een gecombineerde aanvraag voor de hand. Als dat niet lukt wordt alleen de eerst ontvangen aanvraag gehonoreerd. Bekijk de projecten waar we subsidie aan hebben verleend op onze website. 

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Kennisontwikkeling- en overdracht duurzaam functioneren van de toplaag’.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2019. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.