Duurzaam Gelderland verbindt Europa

23-5-2019 Drie vrouwen praten op een podium

Als meest ondernemende regio van Europa organiseert Gelderland in 2019 diverse activiteiten om bezoekers kennis te laten maken met onze regio. Op woensdag 22 mei 2019 vond de internationale conferentie ‘Empowering Sustainability’ plaats. Sprekers uit het bedrijfsleven, de industrie, de wetenschap en de overheid vertelden hoe zij in Gelderland zorgen voor een duurzame krachtige economische regio.

Gelderland mag zich in 2019 European Entrepreneurial Region (EER) noemen, vanwege het beleid voor innovatie en het bevorderen van ondernemerschap. In het Award-jaar wil Gelderland bezoekers inspireren en met een bijzondere ervaring naar huis laten gaan. De conferentie in Papendal draaide om het vergroten van duurzaamheid. Daarbij werd het belang van innovatie en de samenwerking met Europese partners benadrukt. Gedeputeerde Michiel Scheffer: ‘Met verschillende partijen maak je meer impact en krijg je sneller vernieuwing. De vraag is hoe we onze financiële instrumenten gaan inzetten om ook in de toekomst duurzame ondernemers te kunnen blijven steunen. En hoe we omgaan met het werken op grotere schaal.’ Tegen die laatste uitdaging liep Anja van Niersen, CEO van Allego, aan.

Europese steun voor elektrische voertuigen Allego

Allego, een Nederlandse aanbieder van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, kreeg in 2018 een lening van €40 miljoen van de Europese Investeringsbank (EIB). Els Sweeney-Bindels, EIB-directeur Nederland: ‘Onze lening aan Allego laat zien dat Europa zich inzet om de transitie naar schone mobiliteit te steunen.’ CEO Anja van Niersen is blij met de lening én de kwaliteitsgoedkeuring. ‘Op dat moment wisten we dat we goed bezig waren. Wel hadden we ons verkeken op de enorme en snelle groei. We zijn gestart met 8 personen, nu hebben we 280 man in dienst in maar liefst 8 landen. Als ik het over mocht doen, had ik me vanaf dag één op de schaalbaarheid gefocust. Nu hebben we onze organisatie tot drie keer toe opnieuw ingericht.’

40.000 woningen aardgasvrij

De 4 steden Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle werken samen aan een gebiedsgerichte aanpak om 40.000 woningen aardgasvrij te maken. Samen met corporaties, netwerkbedrijven en waterschappen maakten zij hiervoor een sluitende businesscase. Met Transform willen de steden er met name voor zorgen dat ook huiseigenaren met een kleinere beurs kunnen overstappen van aardgas op duurzame energie, door te voorzien in voorfinanciering van de noodzakelijke investeringen. Wethouder Harry Matser: ‘Een strakke gebiedsgerichte aanpak van de energietransitie biedt financieel schaalvoordelen, bijvoorbeeld voor de noodzakelijke aanpassing van onderliggende netwerken en bij de inkoop en installatie van de benodigde apparatuur.’

De basis van succesvol innoveren

Volgens Louise Fresco, voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen University & Research, heeft Gelderland de EER Award welverdiend. ‘Ons geheim van succesvol innoveren is de link kunnen leggen tussen praktische realiteit en fundamentele wetenschap. Daarnaast werken we in een ‘gouden vierkant’ in verschillende delen van de wereld. Er is een constante dialoog tussen de politiek, de wetenschap, het bedrijfsleven en de samenleving. Dat is de basis van succesvol innoveren. Ik ben optimistisch over de toekomst, want we boeken vooruitgang. Daarbij hebben we de technologie aan onze kant. We leren hoe we de wereld het beste kunnen gebruiken met de minste impact.’

Terug naar nieuwsoverzicht