Drugsafval, verwijdering drugsafval

Heeft u kosten gemaakt voor het opruimen van drugsafval in 2017? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het verwijderen van drugsafval
  • het saneren van bodemverontreiniging die een rechtstreeks gevolg is van de aanwezigheid van drugsafval.

Voorwaarden

U kunt alleen subsidie aanvragen als:

  • er sprake is van illegale dumping van drugsafval
  • de subsidieaanvrager eigenaar is van het terrein waarop het drugsafval zich bevindt of waarvan de bodem is verontreinigd
  • er aangifte bij de politie is gedaan van de dumping van drugsafval
  • het drugsafval is verwijderd in 2017
  • het afval of de bodemverontreiniging volgens de geldende wet- en regelgeving verwijderd is door een erkende verwijderaar of bodemsaneringsbedrijf
  • de verwijdering of de sanering uiterlijk drie maanden na opdrachtverlening is uitgevoerd.

Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 8.2 Verwijdering van drugsafval.

Subsidie aanvragen

De provincie Noord-Brabant voert voor alle provincies deze subsidieregeling uit.

U kunt uw subsidieaanvraag indienen op de website Subsidiedrugsafval. Op deze website staan ook twee animatiefilms:

Voor het aanvragen heeft u E-herkenning of DigiD nodig.  

U kunt deze subsidie aanvragen van 1 april 2018 tot en met 31 augustus 2018. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is. 

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Voor vragen neemt u contact op met het loket Subsidies van de provincie Noord-Brabant via het e-mailadres subsidie@brabant.nl of neem telefonisch contact op via 073 680 82 82.