Drugsafval, verwijderen van drugsafval

Heeft u kosten gemaakt voor het opruimen van drugsafval in 2018 of later? Dan kunt u vanaf 1 mei 2019 subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden 

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het verwijderen van drugsafval
  • het saneren van bodemverontreiniging die een rechtstreeks gevolg is van de aanwezigheid van drugsafval.

Voorwaarden

U kunt alleen subsidie aanvragen als:

  • de subsidieaanvrager eigenaar of gebruiker is van het terrein waarop het drugsafval zich bevindt of waarvan de bodem is verontreinigd
  • er sprake is van illegale dumping van drugsafval
  • er melding bij de politie is gedaan van de dumping van drugsafval
  • het drugsafval is verwijderd in 2018 of later
  • het afval of de bodemverontreiniging volgens de geldende wet- en regelgeving verwijderd is door een erkende verwijderaar of bodemsaneringsbedrijf
  • de verwijdering of de sanering uiterlijk drie maanden na opdrachtverlening is uitgevoerd.

Voor de precieze voorwaarden en weigeringsgronden verwijzen wij u naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 8.2 Verwijdering van drugsafval. 

Subsidie aanvragen 

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Verwijderen van drugsafval’.

Voor deze subsidie is ruim € 255.000 beschikbaar gesteld. Subsidie wordt verleend totdat dit bedrag besteed is. 

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van het plan en is maximaal € 24.999

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.