Gelderse biodiversiteitsdag 15 november 2019

Droogte 2018 en 2019: natuur klimaatbestendig maken

Sessie 15 november 2019 van 10.40 uur tot 11.10 uur

Peter Voorn, Natuurmonumenten

In deze presentatie wordt besproken wat de directe gevolgen zijn die de droge zomers van 2018 en 2019 op de biodiversiteit hebben. De droogte wordt in het kader van klimaatopwarming geplaatst. We bespreken de effecten van het huidige waterbeheer en grondwaterbeleid en gaan na wat nodig is om natuur te behouden en herstellen onder een klimaatopwarming waarbij droogte vaker gaat voorkomen. Een ander water- en grondwaterbeheer lijken onvermijdelijk, maar misschien moeten we desondanks ook serieus rekening houden met grote verschuivingen in biotopen en biodiversiteit als gevolg van 2-3 graden opwarming. Peter Voorn van Natuurmonumenten neemt u mee langs mogelijke oplossingen.

Er zijn geen plaatsen beschikbaar.