Drie provincies sturen brief aan staatssecretaris over vliegroutes

29-8-2017 Vliegveld Teuge

Op 29 augustus 2017 sturen de Gedeputeerde Staten van de provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel samen een brief met 2 verzoeken aan staatssecretaris Sharon Dijksma over de vliegroutes van en naar Lelystad Airport.

Routealternatief beoordelen

De provincies vragen allereerst het routealternatief B++ dat vrijdag 25 augustus 2017 is ingebracht door Luchthaven Teuge, VNO-NCW Midden en Clean Tech Stedendriehoek te beoordelen op haalbaarheid en realiteitswaarde. Om vervolgens de uitkomsten ervan te betrekken bij de besluitvorming over aansluitroutes. In dit proces spelen het onderzoek van Helios voor een second opinion en het alternatieve voorstel van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) eveneens een belangrijke rol. De provincies hechten aan een zorgvuldige beoordeling en transparant proces.

Herindeling luchtruim versnellen

Daarnaast verzoeken de 3 provincies in de brief meer vaart te zetten achter de herindeling van het nationale luchtruim, en zo te zorgen voor een beter gebruik van bepaalde stukken luchtruim waar nu slechts sporadisch wordt gevlogen. Deze herindeling staat gepland om in 2023 gereed te zijn. Door het proces te versnellen zouden huidige knelpunten eerder opgelost kunnen worden en naar verwachting kan er dan hoger gevlogen worden.

Gesprek met staatssecretaris Dijksma

Voor alle duidelijkheid benadrukken de provincies in de brief dat de huidige planning van de luchthavenontwikkeling op Lelystad Airport niet verstoord mag worden. Volgende week woensdag 6 september 2017 staat een gesprek gepland tussen de staatssecretaris en een delegatie van de 3 provinciebesturen onder leiding van de Gelderse Commissaris van de Koning Clemens Cornielje. Dan komen bovenstaande verzoeken ook aan de orde. De uitkomsten van dit gesprek worden vervolgens op zeer korte termijn gedeeld met regionale belanghebbenden. Ook wordt aangestuurd op overleg met direct betrokken overheden en bestuurders.

Terug naar nieuwsoverzicht