Dotterbloemen voor nieuw natuurgebied Leidsche Hoeven

14-6-2019 Aanwezigen zaaien

Graslanden vol boterbloemen, zwanenbloemen en dotterbloemen. Poelen met kikkers en salamanders. Vlinders en libellen, zoals de blauwe breedscheenjuffer, die van bloem naar bloem zweven. En het paapje, een bedreigde zangvogel, broedend op haar nest. Zo ziet straks het nieuwe natuurgebied Leidsche Hoeven bij Tricht eruit. Tijdens de feestelijke oplevering op vrijdag 14 juni 2019 zaaiden de aanwezigen dotterbloemhooiland in. De natuur doet nu de rest.

Verbindende schakel

Het begon allemaal in 2014 met wensen en ideeën om het natuurgebied de Regulieren van Het Geldersch Landschap en Heerlijkheid Mariënwaerdt met elkaar te verbinden. Nu 5 jaar later is dat gerealiseerd! Mede dankzij het enthousiasme en de betrokkenheid van eigenaren is er een prachtig stuk natuur aangelegd.

Nieuwe natuur

Door deze nieuwe natuurlijke verbinding van ruim 100 hectare kunnen planten en dieren zich van het ene naar het andere gebied verplaatsen. In het gebied zijn natuurvriendelijke oevers en poelen aangelegd. De bestaande bossen, eendenkooien en het hakhout hebben een natter karakter gekregen. Landbouwgrond is natuur geworden en de vruchtbare bovengrond is afgegraven.

Paradijs

Zo zijn optimale omstandigheden gecreëerd voor de terugkeer van plantensoorten van vochtige en bloemrijke hooilanden. Zoals dotterbloem, zwanenbloem, grote boterbloem en in de laagste delen waterviolier en krabbenscheer. Leidsche Hoeven wordt een paradijs voor vlinders, libellen, bijen en vogels. En ook voor de kamsalamander en de beschermde heikikker. Het natuurgebied is klaar voor de komst van inwoners en recreanten, want het Leidschehoevenpad is weer open voor publiek.

Terug naar nieuwsoverzicht