Dit doet Gelderland: Uw straat en wijk mooier maken

Gezin op de stoep in een woonwijk

Beeldbepalende plekken en locaties in een stad of dorp kunnen er vervallen uitzien door leegstand of dreigende leegstand. We helpen om deze plekken een nieuwe bestemming te geven of te vernieuwen. Dit doen we niet alleen. Samen met andere overheden, ondernemers en inwoners gaan we aan de slag.

Studenten, senioren en gezinnen

Mouterijnoort in Wageningen is een voorbeeld van zo’n plek. Hier werkten partijen samen aan de vernieuwing van het gebied. Oude gebouwen zijn gesloopt en andere hebben een nieuwe bestemming gekregen. Mouterijnoort is nu een gebied met woningen voor studenten, senioren en gezinnen.

Adviseren, verbinden en financieren

Hoe doen we dat? Dat hangt af van het project. We denken mee, leveren experts, begeleiden en brengen partijen met elkaar in verbinding. Als projecten klaar zijn voor uitvoering, kunnen we financieel het laatste zetje geven, waardoor uitvoering wel mogelijk wordt. Dit doen we alleen als duidelijk is dat alle partijen er alles aan gedaan hebben om het project mogelijk te maken. Bij de aanpak van leegstand kijken we ook naar de mogelijkheden voor verduurzamen en energiebesparen, klimaatadaptatie, leefbaarheid, economische vitaliteit en hergebruik van materialen.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar het SteenGoed Transformatieplein.  

Verkiezingen

Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Bent u stemgerechtigd en geregistreerd als inwoner van Gelderland? Dan kunt u uw stem uitbrengen op het Gelderse Statenlid van uw keuze. De gekozen Provinciale Statenleden in Nederland kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. Dit is een belangrijke taak van Provinciale Staten. Zij doen meer. Zij zijn het hoogste bestuursorgaan van provincie Gelderland. De Staten vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland, bepalen in hoofdlijnen het beleid dat Gedeputeerde Staten moeten uitvoeren en houden hier toezicht op. Kijk voor meer info op onze pagina over de verkiezingen.