Continu in gesprek

Vrachtwagen rijdt langs een windmolen

De Omgevingsvisie hebben we gemaakt met onze samenwerkingspartners. Zoals gemeenten, waterschappen, regio’s, ondernemers, belangenorganisaties, woningcorporaties en natuurbeheerders. We blijven continu in gesprek met onze partners, maar ook met mensen en organisaties die zich betrokken voelen bij de toekomst van Gelderland. Op het platform Gaaf Gelderland kunt u meepraten, een discussie starten of een blog plaatsen.

Hieronder leest u een overzicht en de opbrengst van eerdere gesprekken.

Inzoomsessies Gaaf Gelderland

We organiseerden 2 inzoomsessies op donderdag 29 maart 2018 in Nijmegen en op dinsdag 3 april 2018 in Lunteren. We gingen samen met partners en inwoners op zoek naar antwoorden en oplossingsrichtingen. Wat moeten we doen om Gelderland schoon, veilig, gezond en welvarend te maken en houden? En welke kansen en dilemma’s zien we als we kijken door de bril van Duurzaamheid, Verbondenheid én Economie?

Beide sessies hadden dezelfde opzet. In de ochtend was er een excursie. In de middag kon iedereen in de eerste ronde zijn of haar kans inbrengen. De tweede ronde bestond uit het formuleren van koppelkansen. Integraal denken en op zoek naar slimme oplossingen met toepassingen en inspiratie vanuit een ander thema.

Deelnemers in gesprek tijdens de inzoomsessie in Nijmegen

Symposium: Werken als één overheid

50 Gelderse bestuurders waren dinsdag 20 februari 2018 bij het symposium Werken als één overheid. Naast netwerken en kennis delen was er volop ruimte voor inspiratie. Bestuurders deelden hun ervaringen met de Serious Escaperoom en het provinciale Omgevingsspel. Daarna vertelden gemeenten Oude IJsselstreek, Rheden, Nunspeet, Elburg en Oldebroek over het ontwikkelen van hun omgevingsvisies. Energiecommissaris Ruud Koornstra gaf een lezing over duurzaamheid. Zijn missie is om heel Nederland zo snel mogelijk aan duurzame energie te krijgen. En tot slot was er een fotomoment als Intentieverklaring: We gaan samen werken aan een Duurzaam Gaaf Gelderland!

Fotomoment als Intentieverklaring

Focussessies 12 en 14 december 2017

Op 12 en 14 december 2017 organiseerden we focussessies over de toekomst van Gelderland. Tijdens deze bijeenkomsten praatten we met onze partners met over 7 onderwerpen. We legden een aantal openingsvragen op tafel:

  • Delen we met elkaar de opgaven waar we voor staan?
  • Wat is er nodig om onze gezamenlijke ambities te bereiken?
  • Welke rol en inzet vraagt dit van de provincie.