Gelderse biodiversiteitsdag 15 november 2019

De wolf is terug in Gelderland, zijn we er klaar voor?

Sessie 15 november 2019 van 11.30 uur tot 12.00 uur

Teun Achterkamp, secretaris van de Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland

Wolven zijn terug op de Veluwe en het is verstandig voor de dierhouders op en rond de Veluwe om zich hier op voor te bereiden. Vanuit de schapensector is het initiatief genomen om met preventie aan de slag te gaan en de provincie Gelderland heeft dat omarmt. De commissie preventie wolvenschade Gelderland is ingesteld met als taak om één of meerdere gebiedsgerichte schadepreventieplannen op te stellen gericht op de bescherming van schapen en geiten in het wolvenleefgebied. Ook hebben de ‘roofdieradaptiemaatregelen’ inmiddels een plekje gekregen in het Gelderse coalitieakkoord 2019-2023; Samen voor Gelderland. Teun Achterkamp neemt u mee in de zoektocht naar gedragen en effectieve maatregelen en gaat ook in op de rol die vrijwilligers daarbij kunnen spelen.

Er zijn geen plaatsen beschikbaar.