Gelderse zwerfkattendag 2019

De verwilderde zwerfkat en de dierenwelzijnsnota

Sessie 4 oktober 2019 van 10.00 uur tot 10.30 uur

Naast wettelijke regelingen en afspraken voor opvang van de tamme zwerfkatten in regionale of lokale dierenopvangcentra, is het belangrijk om ook gemeentelijk beleid vast te stellen in een dierenwelzijnsnota. Dit gemeentelijk beleid is nodig voor het (op)vangen van verwilderde zwerfkatten in gespecialiseerde zwerfkattenopvangcentra. Een dierenwelzijnsnota draagt bij aan preventief beleid en kan het aantal verwilderde zwerfkatten (en daarmee de overlast en klachten) terugdringen.

Lilianne van Doorne

Lilianne van Doorne is oprichter en voorzitter van de Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn. De stichting steunt acuut zieke of gewonde huisdieren van eigenaren die door omstandigheden van een minimuminkomen leven. Lilianne brengt het onderwerp ‘armoede en huisdieren’ onder de aandacht van gemeenten, dierenartsen, maatschappelijke organisaties en bewindvoerders. Doel is het welzijn van deze groep huisdieren te bevorderen.

Er zijn geen plaatsen beschikbaar.