Gelderse zwerfkattendag 2019

De schuurkatten en het weidevogelbeleid

Sessie 4 oktober 2019 van 11.00 uur tot 11.30 uur

Verwilderde zwerfkatten geven overlast, ook al ervaart niet iedereen de overlast in dezelfde mate. Het aandeel van verwilderde zwerfkatten op de predatie van met name grond broedende vogels en kleine zoogdieren, is onderwerp van (hevige) discussies. De rol van de verwilderde schuurkat is hierbij vaak onderbelicht. De schuurkat, die de noodzakelijke taak als muizen- en rattenvanger op de boerenbedrijven vervult, is vaak niet geneutraliseerd. Hierdoor ontstaan talloze nesten, waarbij de kittens die overleven vervolgens in de weilanden terechtkomen. Wie neemt verantwoordelijkheid voor deze groep schuwe schuurkatten? Hoe logisch is het om boeren te subsidiëren voor goed weidevogelbeleid (laat maaien en kruidenstroken aanleggen) als dezelfde boer talloze katten heeft die in dezelfde weilanden prederen?

Arnoud Meijering

Arnoud Meijering is als belangenbehartiger en verenigingsmanager bij de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging het scharnierpunt tussen het landelijke en provinciale beleid voor de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Vanuit een actief politiek verleden in Lelystad als raadslid en fractie-assistent, heeft Arnoud in zijn werk als lobbyist een brede blik. Al jaren werkt de Jagersvereniging samen met Stichting Zwerfkatten Nederland met als doel het aantal zwerfkatten te verminderen.

Er zijn geen plaatsen beschikbaar.