Provincie Gelderland als duurzame organisatie

We hebben de ambitie om in 2030 als provinciale organisatie 100% klimaatneutraal te zijn. Dit initiatief komt van onze Provinciale Staten. Om dit te bereiken hebben we een klimaatplan opgesteld met duidelijke acties.

Klimaatplan

In het klimaatplan staan acties waarmee we het doel van 100% klimaatneutraliteit kunnen bereiken in 2030. Het verduurzamen van onze gebouwen, het kiezen van onze leveranciers, het verminderen van afval en het verduurzamen van ons woon-werkverkeer. Onder klimaatneutraal verstaan we naast CO2-neutraal ook energieneutraal en afvalloos. Om energieneutraal te worden moeten we nog wel 600 MWh extra duurzame lokale energie opwekken. In het klimaatplan staat ook hoe we als organisatie afvalloos worden: we gaan geen plastic meer gebruiken en restafval verminderen we tot minder dan 1%.

CO2-Prestatieladder

Wij zijn als eerste provincie in Nederland gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder. Dit is een instrument dat laat zien waar een organisatie staat in het verminderen van de CO2-uitstoot. Bij de niveaus 1 tot en met 3 gaat het om vermindering in de eigen organisatie en vanaf niveau 4 en 5 ook van de uitstoot van partners en leveranciers. In september 2020 ontvingen wij het certificaat voor trede 5.
In het klimaatplan beperken we ons tot de interne bedrijfsvoering.

2021

2020

2019

2018

Meer informatie

Bekijk onderstaande documenten voor onze CO2-voetafdruk en onze doelen.