Provincie Gelderland als duurzame organisatie

We hebben de ambitie om in 2030 als provinciale organisatie 100% klimaatneutraal te zijn. Dit initiatief komt van onze Provinciale Staten. Om dit te bereiken hebben we een klimaatplan opgesteld met duidelijke acties.

Klimaatplan

In het klimaatplan staan acties waarmee we het doel van 100% klimaatneutraliteit kunnen bereiken in 2030. Het verduurzamen van onze gebouwen, het kiezen van onze leveranciers, het verminderen van afval en het verduurzamen van ons woon-werkverkeer. Onder klimaatneutraal verstaan we naast CO2-neutraal ook energieneutraal en afvalloos. Om energieneutraal te worden moeten we nog wel 600 MWh extra duurzame lokale energie opwekken. In het klimaatplan staat ook hoe we als organisatie afvalloos worden: we gaan geen plastic meer gebruiken en restafval verminderen we tot minder dan 1%.

CO2-prestatieladder

Wij hebben ons als eerste provincie in Nederland het doel gesteld om ons te laten certificeren op de CO2-prestatieladder. Dit instrument helpt ons bij het verminderen van de CO2-uitstoot in onze organisatie. De provinciale organisatie had per 1 januari 2018 een voetafdruk van circa 40.000 ton CO2 per jaar. Deze bestaat voor circa 5.000 ton uit onze bedrijfsvoering en voor circa 35.000 ton uit beheer en onderhoud van wegen. In het klimaatplan beperken we ons tot de interne bedrijfsvoering.

2020

2019

2018

2016

2014

Meer informatie

Bekijk onderstaande documenten voor onze CO2-voetafdruk en onze doelen.