De provincie als organisatie

Het is de taak van de provincie om ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt in de provincie Gelderland. Dat doen Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur, samen met zo'n 1.200 medewerkers.

Persoonlijk leiderschap

Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Iedereen toont persoonlijk leiderschap, omdat we samen verantwoordelijk zijn voor het totaal. Zo dragen we bij aan een uniek Gelderland!

Integrale samenwerking

De provinciale organisatie bestaat uit diverse afdelingen en programma's. Bekijk de organisatiestructuur van de provincie Gelderland (PDF 395 kB). De medewerkers ondersteunen en adviseren Gedeputeerde Staten (GS) bij het uitvoeren van het coalitieakkoord 'Ruimte voor Gelderland' en voeren het door GS vastgestelde beleid uit gericht op de 7 kerntaken van de provincie:

  • duurzame ruimtelijk ontwikkeling en waterbeheer
  • milieu, energie en klimaat
  • vitaal platteland
  • bereikbaarheid en openbaar vervoer
  • economie
  • culturele infrastructuur en cultureel erfgoed
  • kwaliteit van het openbaar bestuur.

We werken zoveel mogelijk integraal en gebiedsgericht. Dat betekent dat medewerkers van verschillende afdelingen veel samenwerken.

Breed inzetbaar

Iedereen die bij ons werkt doet dat vanuit een opdracht en een passende arbeidsrelatie. Of dit nu een vaste aanstelling is, een tijdelijk dienstverband of een andere arbeidsrelatie. Medewerkers met een vaste aanstelling zijn in algemene dienst. Met elkaar werken wij aan brede inzetbaarheid, zodat we goed kunnen inspelen op veranderende vragen van onze omgeving.

Nevenwerkzaamheden medewerkers

We vinden het belangrijk om een betrouwbare en transparante overheid te zijn. Daarom publiceren wij de nevenwerkzaamheden van onze medewerkers met een salarisschaal 14 en hoger.