De kern van de Omgevingsvisie

Brug De Oversteek in Nijmegen

Een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Dat is waar de provincie de komende jaren aan wil werken. Dat gaat niet vanzelf en is niet vanzelfsprekend. Daar hebben we elkaar voor nodig. En een gedeeld beeld over hoe we dit doel gaan bereiken.

Duurzaam, verbonden en economisch krachtig

Om samen een Gaaf Gelderland te bereiken, leggen we bij het uitvoeren van onze taken de focus op een duurzaam, verbonden en economisch krachtig Gelderland. Met behulp van 7 ambities geven we hier richting aan:

  • energietransitie
  • klimaatadaptatie
  • circulaire economie
  • biodiversiteit
  • bereikbaarheid
  • economisch vestigingsklimaat
  • woon- en leefklimaat.

We werken hierbij met 4 'spelregels’ of ‘DOE-principes’: DOEN, LATEN, ZELF en SAMEN. Samen vormen zij het kader waar binnen we werken en afwegingen maken.