Gelderse biodiversiteitsdag 15 november 2019

De bodem leeft!

Sessie 15 november 2019 van 10.40 uur tot 11.10 uur

Gerard Korthals, Centrum voor Bodemecologie (NIOO/WUR)

Alle grond, zelfs onderwaterbodems en het zand van de Sahara bevat bodemleven. Het gaat hierbij vaak om ontzettend hoge aantallen individuen (5-10 miljard in 100 gram) en aantal soorten. De bodem bestaat voor het merendeel uit diertjes die met het blote oog onzichtbaar zijn, maar ook uit iets grotere dieren zoals springstaarten en regenwormen. Al deze bodemdieren vormen een ondergronds voedselweb waarbij het gaat om eten en gegeten worden en verlenen hiermee verschillende ecosysteemdiensten. In deze presentatie geeft Gerard Korthals u inzicht over het rijke bodemleven en het belang van de bodem, ook voor het bestaan van de mens.

Er zijn geen plaatsen beschikbaar.