Gelderse biodiversiteitsdag 15 november 2019

De biodiversiteitsmonitor: melk met meerwaarde

Sessie 15 november 2019 van 12.00 uur tot 12.30 uur

Guus van Laarhoven, FrieslandCampina Cooperative Affairs

Biodiversiteit is ook voor de melkveehouderij van essentieel belang. Boeren kunnen niet zonder biodiversiteit. En andersom kan de biodiversiteit niet zonder onze boeren. De melkveehouderij zet niet alleen de toon van het Nederlandse landschap, maar ook de kwaliteit er van. De vraag van de maatschappij gaat vaak over de biodiversiteit van de zichtbare planten en dieren. FrieslandCampina ziet het begrip biodiversiteit breder. Het gaat om boeren in balans met de omgeving. Om dit evenwicht tastbaar en meetbaar te maken hebben Wereld Natuur Fonds, Rabobank en FrieslandCampina de biodiversiteitsmonitor ontwikkelt. De biodiversiteitsmonitor meet de impact van melkveebedrijven op biodiversiteit. Een belangrijk uitgangspunt in het systeem is de integrale aanpak. Dit voorkomt afwenteling van biodiversiteitswinst op de ene plek naar biodiversiteitsverlies op de andere plek. Een integrale aanpak op biodiversiteit wordt internationaal ook steeds meer ingezet en onderkend.

Er zijn geen plaatsen beschikbaar.