Logo Week van de Circulaire Economie

De Week van de Circulaire Economie

openbaar | door Provincie Gelderland en het Rijksvastgoedbedrijf


4 februari 2020 van 12.30 uur tot 15.00 uur

Huis der provincie
Markt 11 in Arnhem


Informatie

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk.

De Week van de Circulaire Economie is van 3 tot en met 7 februari 2020.

Wat is het doel van dit event?

Provincie Gelderland en het Rijksvastgoedbedrijf zijn op zoek naar partijen die een rol willen vervullen in het hoogwaardig hergebruiken van onderdelen van de gebouwen Prinsenhof A en Geldersarchief op de Markt in Arnhem.

Waar zijn wij naar op zoek?

Wij zijn op zoek naar partijen die reststromen (producten, materialen en grondstoffen) uit onze gebouwen hoogwaardig terug willen brengen in de bouwketen. Wij zoeken partijen die (nog) niet actief zijn in het ontmantelen van gebouwen, maar hiervoor kansen zien. Wij denken aan:

  • Leveranciers en producenten die een specifieke reststroom willen terugnemen, opknappen, reviseren, etcetera tot een nieuw product.
  • Nieuwe bedrijven die kansen zien in specifieke reststromen om hier nieuwe zakelijke kansen mee te ontwikkelen.
  • Afnemers van hernieuwde producten omdat zij willen laten zien dat de circulaire economie kansrijk is.
  • Logistieke dienstverleners die een belangrijke schakel zijn in de logistiek en transport van vrijkomende reststromen.

Wij willen graag deze partijen ontmoeten en bespreken waar zij kansen zien, maar ook uitdagingen. Als overheden willen we hierin verantwoordelijkheid nemen en een kartrekkersrol vervullen. Samenwerken in de keten en het in gesprek hierover aangaan is wat ons betreft het begin van het nieuwe gewoon. Sluit je aan?

Aanmelden kan via de aanmeldbutton op deze pagina.

Circulaire provincie

De provincie vindt circulair ondernemen belangrijk. De wereldbevolking en de welvaart groeit. Hierdoor gebruiken we meer grondstoffen dan de aarde aan kan en het zorgt ervoor dat grondstoffen schaars worden. Het roer moet dus om. Dit vraagt een andere manier van produceren en consumeren die niet alleen duurzaam is maar ook efficiënt. Met het opnieuw gebruiken van materialen maken we van afval grondstoffen. Met dit project wil de provincie het goede voorbeeld geven en anderen inspireren.

Schematische weergave van het proces

Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl


Programma voor het evenement
Tijdstip Omschrijving
12.30 - 13.00 Ontvangst en begeleiding naar Prinsenhof A.
13.00 - 13.30 Welkom en inleiding van Maik Knuiman, Manager gebiedsgerichte verduurzaming Provincie Gelderland, geeft een toelichting op de duurzame ontwikkelingen in het Bestuurskwartier.
13.30 - 14.00 Toelichting van Angela van Nordennen, materiaalmakelaar van de Provincie Gelderland geeft een toelichting op haar rol als materiaalmakelaar. Welke doelen de provincie heeft, haar visie op de nieuwe rollen die ontstaan bij het circulair delven.
14.00 Interactieve workshop. Op basis van de materiaalinventarisatie die is uitgevoerd brengen we een aantal elementen in die we gezamenlijk willen uitwerken aan de hand van interactieve workshop technieken.