De Gelderse proeftuin: Gelderse wijken van het aardgas af

31-1-2019 woonwijk met fietser in straat

Onze huizen zullen van het aardgas af gaan en omgevormd worden naar energieneutrale woningen. Om deze verandering te versnellen stelt provincie Gelderland €5 miljoen subsidie beschikbaar aan één Gelderse gemeente om een woonwijk van het gas af te halen. Twee wijken in Nijmegen en Wageningen delen hun ervaringen.

De Gelderse proeftuin

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in 2018 de subsidieregeling ‘proeftuinen aardgasvrije wijken’ opgesteld voor gemeenten om kennis en ervaring op te doen in het betaalbaar verduurzamen van wijken. De belangstelling voor deze subsidie was groot en veel gemeenten in Nederland dienden plannen in. Twee Gelderse gemeenten kregen deze rijkssubsidie toegekend: Nijmegen en Wageningen. Zij gaan elk één wijk van het aardgas af halen. Om de energietransitie te versnellen, heeft provincie Gelderland een nieuwe subsidieregeling opgesteld naar voorbeeld van deze rijkssubsidie. De ‘Gelderse proeftuin’ is een subsidie van €5 miljoen voor gemeenten in Gelderland om één aardgasvrije wijk te realiseren.


Wijk Dukenburg in gemeente Nijmegen

Gemeenten Nijmegen en Wageningen kregen afgelopen jaar de rijkssubsidie voor het aardgasvrij maken van een wijk en lopen voorop in de energietransitie. Technisch projectmanager aardgasvrije wijken Simone Ploumen van gemeente Nijmegen is zeer verheugd over het aardgasvrij maken van de wijk Dukenburg. Het stadsdeel in Nijmegen heeft volgens haar deze kans verdiend. ‘De subsidie maakt de omschakeling naar aardgasvrij mogelijk in een wijk waar door een diversiteit aan problematieken een totaalaanpak nodig is.’ De kennis en ervaring die gemeente Nijmegen opdoet in de wijk Dukenburg wordt gedeeld met andere gemeenten. Gelderse gemeenten delen deze kennis binnen het programma Wijken van de Toekomst van het Gelders Energieakkoord (GEA).


De Benedenbuurt in gemeente Wageningen

Sanne Meelker, projectleider warmtetransitie bij gemeente Wageningen, benadrukt de stimulans van de subsidie voor het realiseren van een collectief warmtenet in de Wageningse Benedenbuurt. De rijkssubsidie vergroot de kans om in samenwerking met de wijkbewoners een wijk met duurzame warmte te realiseren. De gemeente kijkt naar mogelijkheden en gaat samen aan de slag nu wijkbewoners het voortouw nemen. Zij hebben zich verenigd in de burgercoöperatie Warmtenet Oost Wageningen om belangen van wijkbewoners effectief te behartigen. Volgens Sanne Meelker geldt deze coöperatieve houding niet alleen voor de Benedenbuurt. ‘De energietransitie begint enorm te leven in de samenleving. Zonder kritische en actieve bewoners kom je nergens.’ We willen hier met de subsidie Gelderse proeftuin graag aan bijdragen.


Plan indienen

In december 2018 kregen gemeenten in Gelderland bericht over de subsidie ‘Gelderse proeftuin’. Ze kunnen tot en met 1 april 2019 een plan indienen voor het aardgasvrij maken van een wijk. We beoordelen de plannen op onder meer de financiële onderbouwing, planning en het draagvlak onder bewoners in de wijk. Vóór de zomer besluiten Provinciale Staten wie het beste plan heeft ingediend en de €5 miljoen subsidie ontvangt.

Terug naar nieuwsoverzicht