De Gelderse ontwikkelprogramma’s: een nieuwe aanpak

13-6-2018 ontwikkelaars aan het werk

De economische potentie van Gelderland benutten in balans met omgeving en welzijn. In de context van de aanpak van de grote maatschappelijke opgaven. Dat is het doel van de nieuwe Gelderse ontwikkelprogramma’s. Deze programma’s vragen om een integrale aanpak voor langere termijn. Een aanpak die aansluit bij de uitdagingen van deze tijd.

Financierbare programma’s voor langere termijn

Na de economische crisis zette de Europese Investeringsbank (EIB) het fonds EFSI (Europees Fonds voor Strategische Investeringen) op om het Europees bedrijfsleven er na de recessie weer snel bovenop te helpen. Door heel Europa probeerden overheden beslag te leggen op de middelen. Maar in Nederland lukte dat niet: er waren geen financierbare projecten. Daarnaast kwamen langetermijnprogramma’s, bijvoorbeeld over energietransitie, moeilijk tot stand. De overheid was niet gewend beleid uit te stippelen en commitment aan te gaan voor langere termijn. Bert Ravelli, programmamanager Taskforce Programmaontwikkeling: ‘Daarom zijn we gestart met de ontwikkeling van financierbare programma’s, met daarin projecten voor de langere termijn.’

Integraal en zakelijk

De Gelderse ontwikkelprogramma’s vragen om een integrale aanpak. En om samenwerking van Rijk, provincies, gemeenten, bedrijfsleven en de kapitaalmarkt. ‘Die brede samenwerking draagt ook bij aan het publieke doel: verduurzaming. Zo gaat het niet alleen om vierkante meters asfalt. Het gaat ook om de welvaart in evenwicht met het welzijn van de bewoners’, zegt Ravelli. ‘Door onze betrokkenheid bij Oost NL, de ontwikkelingsmaatschappij voor Oost-Nederland, hebben we geleerd hoe we financieringen kunnen verstrekken op een commerciële en slimme manier. Met die zakelijke aanpak kunnen we privaat geld binnen het publieke domein aan het werk zetten.’

Succesvolle programma’s

Volgens Ravelli is Gelderland vooral goed in thema’s als food, health, energy, transport en hightech: ‘Daarmee dragen we ook bij aan de uitdagingen van deze tijd, zoals de klimaatdoelstellingen.’ Op dit moment werkt de provincie met andere partijen aan de volgende (inter)nationale ontwikkelprogramma’s, die tot 2030 en verder lopen:

  • het kennisecosysteem Food Valley rond Wageningen;
  • health, hightech en energy in de regio Arnhem-Nijmegen;
  • de goederentransportcorridor Rotterdam-Genua;
  • de Gelderse papier- en kartonindustrie.Investeerders Meer weten over de aanpak van de Gelderse ontwikkelprogramma’s? Bekijk de film  die hierover is gemaakt.

De Gelderse aanpak in beeld

Om de Gelderse ontwikkelprogramma’s goed van de grond te krijgen, zijn financierbare businesscases nodig, met een financieringsmix van subsidies, leningen en investeringen. Vaak gaat het om risicovolle trajecten waar banken niet aan willen of kunnen. Die leningen moeten onder andere een lange looptijd kunnen hebben met lagere rentes dan de markt biedt. Om dit soort kapitaal ter beschikking te laten komen, is het kabinet bezig met de oprichting van een nieuwe nationale investeringsinstelling: Invest-NL. De €2,5 miljard eigen geld van Invest-NL gaat direct of indirect altijd naar bedrijven en ondernemers. Dat kan leiden tot een forse toename in werkgelegenheid op alle niveaus. De provincie kijkt niet alleen naar Invest-NL, maar ook naar de EIB. Ravelli: ‘De EIB is geen staat en kan dus condities creëren die niet marktconform zijn, zonder verboden staatsteun te verlenen. Daarnaast heeft de EIB een bewezen trackrecord op het gebied van zowel financieel-technische kennis als het inhoudelijk beoordelen van businesscases. Het zou voor ons ideaal zijn om de mogelijkheden van EIB te combineren met die van Invest-NL. En daarmee de kans te vergroten dat onze programma’s uitgroeien tot goed gefinancierde, langjarige investeringsprogramma’s.’

Meer weten over de aanpak van de Gelderse ontwikkelprogramma’s? Bekijk de film die hierover is gemaakt.

Terug naar nieuwsoverzicht