De Gelderse gebiedsopgaven

De provincie Gelderland werkt aan een duurzame economie en een goede leefomgeving. Samen met veel andere partijen hebben wij hiertoe 6 grote opgaven gesignaleerd, die alleen goed kunnen worden aangepakt als onder meer overheden, bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen samenwerken. We noemen dit de 6 gebiedsopgaven.

De Veluwe: natuur en economie in balans

Lees onze factsheet over deze opgave (PDF 3 MB) of kijk op de website van Veluwe op 1.

De Cleantech Regio: werken en verdienen aan een schone toekomst

Lees onze factsheet over deze opgave (PDF 1,4 MB) of kijk op de website van Cleantech Regio. 

Regio Foodvalley (Ede-Wageningen): gezond en duurzaam voedsel voor iedereen

Lees onze factsheet over deze opgave (PDF 1,2 MB)

De Achterhoek : ‘smart’ werken en wonen

Lees onze factsheet over deze opgave (PDF 1,2 MB) of kijk op de website van Achterhoek 2020.

Stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen: versterken van de economische kracht

Lees onze factsheet over deze opgave (PDF 2 MB).

De Gelderse Corridor: schakel in het internationaal logistiek netwerk

Lees onze factsheet over deze opgave (PDF 1,4 MB).

De kracht van elk gebied

Voor elke opgave bepalen de samenwerkende partijen gezamenlijk de visie, doelen en projecten en leggen zij geld bijeen om de projecten mogelijk te maken. Zo investeren we samen in de kracht van elk gebied.

De opgave staat centraal

De provincie brengt partijen waar nodig bij elkaar, ongeacht bestaande grenzen – de opgave staat immers centraal. Wij dragen inhoudelijk en vaak ook financieel bij vanuit het provinciale belang, en wegen de opgaven nadrukkelijk mee bij al onze beslissingen.

Subsidie aanvragen

Wilt u met een initiatief een bijdrage leveren aan de Gelderse Gebiedsopgaven? Dan kunt u subsidie aanvragen.