De Gelderse gebiedsopgaven

De provincie Gelderland werkt aan een duurzame economie en een goede leefomgeving. Samen met veel andere partijen hebben wij hiertoe 6 grote opgaven gesignaleerd, die alleen goed kunnen worden aangepakt als onder meer overheden, bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen samenwerken.

We noemen dit de 6 gebiedsopgaven:

De kracht van elk gebied

Voor elke opgave bepalen de samenwerkende partijen gezamenlijk de visie, doelen en projecten en leggen zij geld bijeen om de projecten mogelijk te maken. Zo investeren we samen in de kracht van elk gebied.

De opgave staat centraal

De provincie brengt partijen waar nodig bij elkaar, ongeacht bestaande grenzen – de opgave staat immers centraal. Wij dragen inhoudelijk en vaak ook financieel bij vanuit het provinciale belang, en wegen de opgaven nadrukkelijk mee bij al onze beslissingen.

Subsidie aanvragen

Wilt u met een initiatief een bijdrage leveren aan de Gelderse Gebiedsopgaven? Dan kunt u subsidie aanvragen.