Congres Data & Klimaat

openbaar | door Euroforum met provincie Gelderland


28 oktober 2021 van 09.00 uur tot 17.00 uur


Informatie

Op 28 oktober 2021 organiseren Euroforum en de provincie Gelderland het congres Data & Klimaat. Een congres over datagedreven samenwerken om de klimaatdoelstellingen te halen. Hoe en of het congres plaatsvindt is afhankelijk van de dan geldende COVID-19 maatregelen.

Beslissingen nemen vanuit een onderbuikgevoel, vermoeden, mening of intuïtie is niet meer van deze tijd. We werken aan een grote opgave: Nederland klimaatneutraal in 2050. Dat moet snel(ler) en efficiënt(er)! Datagedreven samenwerken maakt het mogelijk met meer inzicht en kennis gefundeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld bestaand of nieuw klimaatbeleid, broeikasgasuitstoot, opslag van broeikasgas en hernieuwbare energie.

Naast data hebben we ook mensen nodig die in staat zijn om hun visioen, idee, of beelden met ons te delen. Dat helpt ons om echt een uitweg te vinden én oplossingen om onze planeet leefbaar te houden. Daarom bieden we u inspiratie van diverse nationale en internationale sprekers. Zoals Chad Frischmann (global director Project Drawdown), Reinier van den Berg (meteoroloog van MeteoGroup) Kelly Ruigrok (chief executive officer National Sustainability Institute) en Werner Schouten (voorzitter Jonge Klimaatbeweging). 

Dit congres wordt georganiseerd met vertegenwoordigers van de EU, het Rijk, gemeente Arnhem, Wageningen University & Research, Hogeschool Arnhem Nijmegen en de netwerkorganisatie het Gelders Energie Akkoord.

Doelgroep

Het congres ‘Data en Klimaat’ is interessant voor o.a. overheden, bedrijfsleven, ngo’s, consultants, wetenschappers en maatschappelijke initiatieven.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk op de website van Euroforum: www.dataklimaat.nl.
Voor ons Gelders netwerk geldt een korting van 20% op de toegangsprijs. Daarvan maakt u gebruik als u zich aanmeldt via deze link.


Meer informatie over de sprekers en programma leest u op de website van Euroforum: Programma | Data & Klimaat congres (dataklimaat.nl).