Data en Klimaat congres

besloten | door Euroforum met provincie Gelderland


28 oktober 2021 09.00 uur


Informatie

Op 28 oktober 2021 organiseren Euroforum en de provincie Gelderland het hybride congres Data & Klimaat. Een congres over datagedreven samenwerken om de klimaatdoelstellingen te halen.

Beslissingen nemen vanuit een onderbuikgevoel, vermoeden, mening of intuïtie is niet meer van deze tijd. We werken aan een grote opgave: Nederland klimaatneutraal in 2050. Dat moet snel(ler) en efficiënt(er)! Datagedreven samenwerken maakt het mogelijk met meer inzicht en kennis gefundeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld bestaand of nieuw klimaatbeleid, broeikasgasuitstoot, opslag van broeikasgas en hernieuwbare energie.

Een congres over datagedreven samenwerken om de klimaatdoelstellingen te halen. Het congres wordt georganiseerd met vertegenwoordigers van de EU, het Rijk, gemeente Arnhem, Wageningen University & Research, Hogeschool Arnhem Nijmegen, ROC Rijn IJssel en de netwerkorganisatie het Gelders Energie Akkoord.

Doelgroep

Het congres ‘Data en Klimaat’ is interessant voor o.a. overheden, bedrijfsleven, ngo’s, consultants, wetenschappers en maatschappelijke initiatieven.

Aanmelden

Aanmelden is binnenkort mogelijk op de website van Euroforum: www.dataklimaat.nl 

Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl


Het programma volgt binnenkort.