Dankzij snelle fietsroutes sneller en veiliger fietsen

RijnWaalpad

Provincie Gelderland, betrokken gemeenten en de Fietsersbond werken samen aan goede fietsverbindingen. Het RijnWaalpad is er een mooi voorbeeld van. Met zoveel mogelijk voorrang voor fietsers, glad asfalt en flauwe bochten. 

In iets meer dan een uur over het RijnWaalpad

Non-stop de files voorbij fietsen op weg naar je werk? Op het RijnWaalpad kan dat: in iets meer dan een uur fiets je van de Rijnkade in Arnhem naar de Waalkade in Nijmegen. Van brug tot brug is de afstand 17 kilometer. Veilig langs de files over een aantrekkelijk fietspad met bijna altijd voorrang op auto’s. Op het hele RijnWaalpad zijn Speed-pedelecs toegestaan.

Meer snelle fietsroutes aangelegd en gepland

Het RijnWaalpad is niet de enige snelle fietsroute in de regio. In heel Gelderland onderzoeken we samen met gemeenten en de Fietserbond waar snelle fietsroutes kunnen komen. Verschillende gemeenten werken hard aan de realisatie van onder andere routes tussen Cuijk en Nijmegen (MaasWaalpad), Arnhem en Zevenaar (F12) en Wageningen en Arnhem (Nederrijnpad).

Uitgeschreven tekst

Fietsen sneller, veiliger en aantrekkelijker

We leggen de snelle fietsroutes voor een deel aan op al bestaande fietsroutes, met name langs fileknooppunten. Door bestaande routes slim met elkaar te verbinden, verkorten we de fietsafstand. Langzaamaan ontstaat een heel netwerk van snelle fietsroutes. Hiermee maken we fietsen in Gelderland steeds sneller, veiliger en aantrekkelijker. En doordat we woon- en werklocaties met elkaar verbinden, kiezen mensen vaker voor de fiets in plaats van de auto.

Fiets filevrij: 675 kilometer snelfietsroutes

De snelfietsroutes zijn aangesloten bij het platform Fiets filevrij. Hun ambitie is om tot 2025 in de belangrijkste stedelijke regio’s van Nederland 675 kilometer nieuwe snelfietsroutes aan te leggen. We zijn een van de partners die hierin het voortouw neemt.

Documenten