D66 (4 zetels)


crl=220;crw=700;crt=73;crh=467;

C. (Céline) Blom (D66)

Fractievoorzitter

Telefoon: 06-28665362

E-mail: Celine.Blom@psgelderland.nl

Woordvoerder van thema's

 • Regionale economie incl. onderwijs en arbeidsmarkt
 • Cultuur
 • Recreatie en Toerisme
 • Leefbaarheid
 • Gebiedsopgaven
 • Sport

Nevenfuncties

Betaald:

 • Senior Beleidsadviseur/Belangenbehartiger VO-raad

Onbetaald:

 • Lid Raad van Toezicht J.H. Donnerschool
 • Penningmeester Stichting fractie-assistentie D66 Provinciale Staten in Gelderland

Overige social media

Facebook
Instagram


crl=630;crw=1370;crt=158;crh=914;

S. (Stan) Hellegers (D66)

Fractielid

Telefoon: 06-14953982

E-mail: stanhellegers@d66gelderland.nl

Statenlid D66

Woordvoerder van thema's

 • Milieu
 • Wonen
 • Ruimtelijke ordening
 • Krimp
 • Wegen

Nevenfuncties

Betaald:

 • locatieontwikkelaar bij Pure Energie

Onbetaald:

 • vicefractievoorzitter

Overige social media


Twitter
Instagram
Facebook


crl=224;crw=701;crt=98;crh=468;

A. (Antoon) Kanis (D66)

Fractielid

Telefoon: 06-53626715

E-mail: Antoon.Kanis@psgelderland.nl

Woordvoerder van thema's

 • Water
 • Landbouw
 • Natuur
 • Luchtvaart
 • Financiën
 • Algemeen bestuur

Nevenfuncties

Betaald:

 • servicemedewerker De Haan Wageningen

Onbetaald:

 • lid raad van advies van landelijke Kamer van verenigingen
 • lid raad van vereniging studentenvereniging SSR-W
 • ambassadeur Gelderse traditie

Overige social media


Instagram

Facebook


Woordvoerder van thema's

 • Fiets
 • OV
 • Energie en Klimaat
 • Inclusiviteit

Nevenfuncties

Betaald:

 • Lid van de RvT Quadraam
 • Directeur Centrum voor de Kunsten Eindhoven

   


crl=392;crw=1344;crt=125;crh=896;

S. (Sara) Panis (D66)

Fractievolger

Telefoon:

E-mail:

Woordvoerder van thema's

 • Economie
 • Besturlijke vernieuwing
 • Wonen

Fractievolger D66


crt=1;crh=1333;

S. (Sjoerd) Wannet (D66)

Fractievolger

Telefoon:

E-mail:

Woordvoerder van thema's

 • Cultuur
 • Erfgoed
 • Luchtvaart
 • Sport

Fractievolger D66


crl=163;crw=701;crt=2;crh=467;

L. (Loes) ten Dolle (D66)

Fractieassistent

Telefoon:

E-mail: d66@ps.gelderland.nl