D66 (4 zetels)


crl=220;crw=700;crt=73;crh=467;

Céline Blom (D66)

Fractievoorzitter

Telefoon: 06-28665362

E-mail: Celine.Blom@psgelderland.nl

Woordvoerder van thema's

 • Cultuur
 • Sport
 • Economie/onderwijs en arbeidsmarkt
 • Recreatie en Toerisme
 • Leefbaarheid
 • Gebiedsopgave
 • Inclusiviteit
 • COVID-19

Nevenfuncties

Betaald:

 • Directeur-bestuurder Samenwerkingsverband IJssel Berkel

Onbetaald:

 • Lid Raad van Toezicht J.H. Donnerschool

Overige social media

Facebook
Instagram


crt=0;crh=709;

Rita Braam-van Valkengoed (D66)

Fractielid

Telefoon: 06-19085603

E-mail: Rita.Braam@psgelderland.nl

Woordvoerder van thema's

 • Fiets
 • OV/mobiliteit
 • Energie en Klimaat
 • Europa

Nevenfuncties

Betaald:

 • Directeur gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren

Onbetaald:

 • Secretaris Stichting Assistentie Statenfractie D66 Gelderland

Social Media

Twitter

Facebook

LinkedIn


crl=630;crw=1370;crt=158;crh=914;

Stan Hellegers (D66)

Fractielid

Telefoon: 06-14953982

E-mail: stanhellegers@d66gelderland.nl

Woordvoerder van thema's

 • Milieu
 • RO
 • Wonen
 • Krimp
 • Wegen

Nevenfuncties

Betaald:

 • Regiocoördinator Pure Energie

Onbetaald:

 • Vicefractievoorzitter

Overige social media


Twitter
Instagram
Facebook


crl=224;crw=701;crt=98;crh=468;

Antoon Kanis (D66)

Fractielid

Telefoon: 06-53626715

E-mail: Antoon.Kanis@psgelderland.nl

Woordvoerder van thema's

 • Water
 • Landbouw
 • Natuur
 • Luchtvaart
 • Financiën
 • Algemeen bestuur

Nevenfuncties

Betaald:

 • Locatieontwikkelaar bij ProWind BV

Overige social media


Instagram

Facebook


crl=392;crw=1344;crt=125;crh=896;

Sara Panis (D66)

Fractievolger

E-mail:

Woordvoerder van thema's

 • Economie
 • Bestuurlijke vernieuwing/participatie
 • Wonen
 • Inclusiviteit

crt=1;crh=1333;

Sjoerd Wannet (D66)

Fractievolger

Telefoon: 06-20541524

E-mail: sjhgwannet@gmail.com

Woordvoerder van thema's

 • Cultuur, Erfgoed en Sport
 • Bestuur
 • Luchtvaart
 • Europa
 • Economie (in verloftijd van Sara)

Nevenfuncties

Betaald:

 • Adviseur bij Necker van Naem (Interim professional griffie),
 • Eigenaar Wannet advies en training,
 • Eigenaar Wannet horeca en events.

Onbetaald:

 • Voorzitter stichting gedenkpark Huissen-stad,
 • Lid ledenraad BNNVARA,
 • Steunfractielid D66 Lingewaard. 

Woordvoerder van thema's

 • OV
 • Natuur
 • Water
 • Digitalisering

crl=163;crw=701;crt=2;crh=467;

Loes ten Dolle (D66)

Fractieassistent

Telefoon: 026 359 94 55

E-mail: d66@psgelderland.nl

Functies

 • Fractieondersteuning
 • Communicatiemedewerker