Cultuur: kleine artistieke producties en festivals

LET OP! Inmiddels hebben wij in een korte tijd al zoveel aanvragen ontvangen dat wij verwachten dat het subsidieplafond is bereikt. U kunt nog steeds een aanvraag indienen maar u moet er wel rekening mee houden dat u waarschijnlijk niet meer voor subsidie in aanmerking komt.

Bent u van plan om in 2019 in Gelderland een productie of festival te organiseren op het gebied van muziek, theater, beeldende kunst en vormgeving, film, nieuwe media of literaire cultuur? Of organiseert u een festival op het gebied van erfgoed?  

Subsidiemogelijkheden

U kunt  subsidie aanvragen voor “kleine” artistieke producties en festivals die in Gelderland plaats vinden. De subsidie bedraagt 50% van de kosten, met een minimum van €7.500 en een maximum van €15.000.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet uw productie of festival voldoen aan een aantal voorwaarden.   

In ieder geval moet uw aanvraag volledig zijn. Voldoet uw aanvraag vervolgens ook aan de minimale aanvraagvereisten dan gaan wij uw festival of productie beoordelen en een score geven voor de volgende criteria:

  1. De artistieke kwaliteit. U kunt maximaal 40 punten scoren voor creativiteit, originaliteit en vakmanschap (de minimale eis is 20 punten).
  2. Het regionale belang. U kunt maximaal 20 punten scoren voor voorbeeldfunctie voor en zichtbaarheid in een regio en aanwezigheid van groeipotentie naar provinciaal belang (de minimale eis is 10 punten).
  3. De toegankelijkheid. U kunt maximaal 20 punten scoren voor doelgroep en wijze waarop deze wordt bereikt (de minimale eis is 10 punten).
  4. Het cultureel ondernemerschap. U kunt maximaal 20 punten scoren voor organisatievermogen en optimale inzet van middelen (de minimale eis is 10 punten).

Om een positieve beoordeling te krijgen moet uw aanvraag voor elk criterium de minimale score behalen en moet de score van alle criteria samen minimaal 60 punten zijn.

U kunt niet voor alle festivals of producties subsidie aanvragen. Wij verstrekken geen subsidie voor een regulier programma (van bijvoorbeeld koren en toneelgezelschappen of podiumprogrammering) of voor het herhalen van een artistieke productie of festival in Gelderland.

Voor een volledig overzicht van de criteria en voorwaarden verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 7.12 (kleine artistieke producties en festivals).

Subsidie aanvragen

LET OP! Inmiddels hebben wij in een korte tijd al zoveel aanvragen ontvangen dat wij verwachten dat het subsidieplafond is bereikt. U kunt nog steeds een aanvraag indienen maar u moet er wel rekening mee houden dat u waarschijnlijk niet meer voor subsidie in aanmerking komt.

U kunt deze subsidie aanvragen tot 30 september 2019 om 17.00 uur.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Het juiste aanvraagformulier vindt u onder het programma ‘Cultuur: kleine producties en festivals’.

Invullen van het onderdeel Begroting werkt momenteel niet. We adviseren om hier alleen een O of een X in te vullen en geen bedragen. Een aanvrager hoeft dus niet zelf informatie op te geven over de geschatte opbrengsten, eigen bijdrage of bijdragen derden. Deze gegevens worden door het formulier zelf tot een eigen bijdrage berekend op basis van de totale begroting en de regels zoals vermeld in artikel 7.12.5 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016.

Uw aanvraag wordt, zodra deze volledig is, in volgorde van binnenkomst behandeld. Deze rangorde bepaalt of u ook daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking komt zodra uw aanvraag een positief oordeel heeft gekregen. Voor deze subsidieregeling geldt namelijk een maximaal bedrag waarvoor wij subsidies verstrekken. Dit betekent dat wij subsidies verstrekken zolang dit maximum, het subsidieplafond, niet is bereikt. Is echter het subsidieplafond bereikt, dan stoppen wij daarmee.

Ofwel “wie het eerst met een volledige en goede aanvraag komt, die het eerst maalt”.

Relevante informatie en tips

Lees of bekijk ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.