Cultuur- en erfgoedparticipatie

Wilt u personen in hun vrije tijd op vernieuwende wijze cultuur of erfgoed laten beoefenen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de vernieuwing van cultuur- of erfgoed beoefening in de vrije tijd. Om u hiervan een idee te geven noemen wij twee voorbeelden. Een historische kring gaat met kunstenaars en inwoners van hun dorp korte filmpjes maken (stop motion) op basis van het materiaal dat de historische kring in archief geeft. Zo wordt de locale geschiedenis op een nieuwe manier ontsloten en/of toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Ander voorbeeld: een zorgboerderij gaat met haar medewerkers en andere geïntereseerden een locatie theaterproductie maken.

De subsidie bedraagt €10.000.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 7.10 Cultuur- en erfgoedparticipatie.

U kunt alleen een subsidie aanvragen als:

  • u samenwerkt met een partij uit een andere discipline of sector
  • uw project door het publiek op ons platform is gewaardeerd met ten minste 75 stemmen
  • u bent geadviseerd op ons platform door coaches en medewerkers van de provincie
  • uw subsidiabele kosten tenminste € 13.500 bedragen
  • uw project heeft een looptijd van maximaal twee jaar.

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

U vraagt uw subsidie aan via ons platform. Voordat u een subsidie aanvraagt geven coaches en medewerkers van de provincie Gelderland u op dit platform tips en adviezen om van uw idee een goed plan te maken. Het publiek bepaalt mee, of u van de provincie Gelderland de subsidie van € 10.000,-- ontvangt.

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

Relevante informatie en tips

Lees of bekijk ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.