Contactgegevens

Griffie

U kunt de griffie telefonisch bereiken op 026 359 9134 of per e-mail via griffie@gelderland.nl.

Adressenlijst en wie-is-wie

Wilt u een e-mail sturen aan een collega Statenlid? Kijk dan in de adressenlijst. Op de website vindt u ook een overzicht van de woordvoerders per thema (opgegeven door uw fractie). Voor een overzicht van alle Statenleden kunt u ook in de wie-is-wie brochure     kijken.

Zoekt u iemand in de provinciale organisatie? De provinciale organisatie bestaat uit diverse afdelingen en programma's. We werken zoveel mogelijk integraal en gebiedsgericht. Dat betekent dat medewerkers van verschillende afdelingen veel samenwerken. Deze klikbare organisatieplaat     geeft snel inzicht in de opgaven en programma’s van provincie Gelderland met daarbij de opdrachtgevers die hiervoor contactpersoon zijn. Wilt u uw weg vinden in het Huis der Provincie? Kijk dan op deze plattegrond.

Mailbestanden PS

Met het zogenaamde mailman-adres bereikt u met 1 e-mailadres alle leden van PS en fractievolgers. De griffie krijgt automatisch een afschrift. Dit adres is statenleden@mailman.prvgld.nl.

Partijen vertegenwoordigd in PS

Kijk voor de contactgegevens van de partijen vertegenwoordigd in PS op de betreffende website:

VVD, FVDCDA, GroenLinksPvdAChristenUnie, PVV, D66, SPSGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS.

Terug naar de homepage van het PS-plein.