Contactgegevens

Griffie

U kunt de griffie telefonisch bereiken op 026 359 9134 of per e-mail via griffie@gelderland.nl.

Adressenlijst

Wilt u een e-mail sturen aan een collega Statenlid? Kijk dan in de adressenlijst.

Mailbestanden PS en commissies

Met de zogenaamde mailman-adressen bereikt u met één e-mailadres alle leden van PS of alle woordvoerders van een commissie. De griffie krijgt automatisch een afschrift. Deze mailmanadressen zijn:
Provinciale Staten: statenleden@mailman.prvgld.nl.
Commissie ABF: abf@mailman.prvgld.nl.
Commissie EEM: eem@mailman.prvgld.nl.
Commissie BOC: boc@mailman.prvgld.nl.
Commissie RLW: rlw@mailman.prvgld.nl.

Partijen vertegenwoordigd in PS

Kijk voor de contactgegevens van de partijen vertegenwoordigd in PS op de betreffende website:

VVD, CDA, D66, SP, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS.

Terug naar de homepage van het PS-plein.