Contact met Provinciale Staten

Wanneer u iets wilt bespreken met de leden van Provinciale Staten of hun aandacht wilt vragen voor een bepaalde kwestie, dan kan dat verschillende manieren.

U kunt een bericht naar alle Statenleden sturen. Elk Statenlid krijgt uw bericht in zijn of haar eigen mailbox. Hij of zij kan indien gewenst direct naar u reageren. De griffie krijgt automatisch een afschrift van e-mails aan dit adres en zorgt voor de administratieve afhandeling. 

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met uw statenlid of fractie. Heeft u een algemene vraag, bijvoorbeeld over de werkwijze of een vergadering, dan kunt u terecht bij de griffie

Door middel van een burgerinitiatief kunt u uw onderwerp op de agenda zetten.