Contact met Provinciale Staten

Wanneer u iets wilt bespreken met de leden van Provinciale Staten of hun aandacht wilt vragen voor een bepaalde kwestie, dan kan dat op verschillende manieren.

U kunt een bericht naar alle Statenleden sturen. Elk Statenlid krijgt uw bericht in zijn of haar eigen mailbox. Hij of zij kan indien gewenst direct naar u reageren. De griffie krijgt automatisch een afschrift van e-mails aan dit adres en zorgt voor de administratieve afhandeling. 

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met uw Statenlid of fractie. Heeft u een algemene vraag, bijvoorbeeld over de werkwijze of een vergadering, dan kunt u terecht bij de griffie. 

Griffie

Provinciale Staten hebben een eigen ambtelijke ondersteuning in de vorm van de griffie. Dit is een op zichzelf staande organisatie-eenheid, naast de rest van de provinciale organisatie. Deze eenheid bestaat uit een griffier, carrouselgriffiers en de griffieassistent.

Griffier

De griffier is benoemd door Provinciale Staten. Hij of zij ondersteunt de Statenleden op diverse wijzen. Bij de tweewekelijkse vergadering van Provinciale Staten zit de griffier naast de voorzitter (commissaris van de Koning) en zorgt voor een goed verloop van de vergadering. De griffier houdt bij welke moties en amendementen worden ingediend en hoe de Staten erover stemmen. De griffier adviseert en begeleidt de Statenleden desgevraagd bij de uitoefening van hun rol.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de griffie.
Telefoon: 026 359 91 34
E-mail: griffie@gelderland.nl

Franske van Hooijdonk, griffier
Telefoon: 026-3599863
E-mail: F.van.Hooijdonk@gelderland.nl

Jasmijn van der Ploeg, woordvoerder 
Telefoon: 026 359 8781
E-mail: j.van.der.ploeg@gelderland.nl