Conny Bieze reikt 750ste scholingsvoucher voor techniek uit

7-3-2019 Conny Bieze rijkt voucher uit aan Ahmad al Haj

Gedeputeerde Conny Bieze reikte 7 maart 2019 de 750ste scholingsvoucher uit van Leve(n) Lang Gelders Vakmanschap aan Ahmad al Haj bij De Techniek Academie in Harderwijk. Met dit project willen we het groeiende tekort aan vakmensen in de techniek aanpakken. Sinds de start op 6 mei 2018 hebben 750 deelnemers een bijdrage ontvangen voor een opleiding in de techniek.

Werk maken van Techniek

De provincie Gelderland zet €1,8 miljoen in voor Leve(n) Lang Gelderse Vakmanschap. Gedeputeerde Conny Bieze: ’Er is een groot tekort aan vakmensen in techniek. 3 van de 4 bedrijven hebben moeite om geschoolde technici te vinden. We moeten alle zeilen bijzetten om vakmensen in de techniek op te leiden voor de industrie van de toekomst.'

Vakmensen van de Toekomst

Leve(n)lang Gelders Vakmanschap is een initiatief van provincie Gelderland. Samen met de vakbonden, brancheorganisaties en O&O fondsen willen we de (om)scholing van vakmensen in de techniek stimuleren en kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt ondersteunen. Het scholingsproject richt zich op werkenden die zich willen omscholen en werkzoekenden zoals 45-plussers, jongeren zonder startkwalificatie en statushouders.

750 Scholingsvouchers

Sinds de start van het actieplan zijn aan 235 nieuwe technische medewerkers scholingsvouchers uitgereikt. Daarnaast hebben 422 werkenden zich ontwikkeld in de techniek en zijn 18 medewerkers gestart met een opleiding om activiteiten binnen het onderwijs uit te gaan voeren. Verder zijn er 77 werkenden in andere branches omgeschoold naar de techniek en hebben 40 ZZP’ers een opleiding gevolgd. Er zijn nog 50 vouchers beschikbaar voor ZZP’ers en van werk-naar-werk instromers.

De Techniek Academie

De 750e scholingsvoucher is uitgereikt aan één van de deelnemers van De Techniek Academie in Harderwijk: een initiatief van FactorWerk Noord Veluwe, Veluwe Portaal en het Start College. Zij hebben een scholingstraject samengesteld van 12 weken voor instromers in de techniek. De deelnemers lopen stage bij een leerbedrijf. Het is de bedoeling dat ze na het scholingstraject bij de werkgever aan de slag gaan. Deze week zijn 13 nieuwe instromers gestart met hun opleiding aan De Techniek Academie.

Samenwerkingspartners

De samenwerkingspartners in Leve(n)lang Gelders Vakmanschap zijn: provincie Gelderland, FME, Oost NL, FNV, Bouwend Nederland, Koninklijke Metaalunie, RBPI, Techniek Nederland, CNV Vakmensen, De Unie, VNO-NCW Midden, UWV, ROC's in Gelderland, Saxion en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De brede samenwerking tussen overheid, werkgevers, werknemers en scholingsfondsen is uniek in Nederland.

Terug naar nieuwsoverzicht