Vrouw leest boek

Conferentie Gelderland Geletterd

Openbaar | door Stichting Gelderse Bibliotheken, Stichting Lezen & Schrijven, Rijnbrink en provincie Gelderland


Vrijdag 07 december 12:30 uur - 16:30 uur

Huis der Provincie
Markt 11, Arnhem


Informatie

In onze maatschappij heeft 1 op de 10 mensen moeite met lezen en schrijven.

Tweederde van deze mensen is van Nederlandse afkomst. Met de gezamenlijke Gelderse aanpak Laaggeletterdheid zetten alle partners zich in om hiervoor oplossingen te vinden. Iedereen heeft recht op goed kunnen lezen schrijven!

Graag nodigen we u uit om samen in actie te komen om laaggeletterdheid in Gelderland aan te pakken. Op de conferentie Gelderland Geletterd! kijken we naar de effecten van onze gezamenlijke inzet, succesfactoren, nieuwe initiatieven en manieren van samenwerken.

U bent van harte welkom op deze bijeenkomst. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden kan via aanmeldformulier conferentie Gelderland Geletterd!


Programma voor het evenement
Tijdstip Omschrijving
12.30 - 13.00 Inloop
13.00 - 13.25 Opening en vraaggesprek met taalambassadeurs
13.25 - 14.00

Keynote: Gebruik alle kennis over Laaggeletterdheid door Prof. Dr. Maurice de Greef

14.00 - 15.00

Deelsessies (deelnemers kunnen één deelsessie kiezen, inschrijving bij aanvang conferentie):

 

1. TAAL & WERK | samenwerken met bedrijven, hoe doe je dat? door Hetty van de Weg-Hendriksen, Bibliotheek Noord Veluwe en Roel Zuidhof, Bibliotheek Nijkerk

  2. WIE ZIJN WESLEY, FATIMA, GERARD EN ELLY? | aanpak bereik NT1'ers door Marian Janssen-de Goede, Zet een Punt...
  3. KRACHTIGE STURING EN GEDREVEN UITVOERING door Bert van Swam, gemeente West Maas en Waal
  4. BIJBLIJVEN IN BRONCKHORST | onderzoek en de 'Ik wil ook!' - roadshow door Wieb Broekhuijsen, Bibliotheek West Achterhoek en Laurie de Zwart, Rijnbrink
15.00 - 15.15 Plenaire terugkoppeling
15.15 - 15.50

Keynote: Samenwerken aan geletterdheid door Jos Debeij (Koninklijke Bibliotheek), Arjan Beune (Stichting Lezen & Schrijven)

15.50 - 16.00 Plenaire afsluiting met presentatie kennisplatform GelderlandGeletterd.nl en preview provinciale campagne
16.00 - 16.30

Afsluitende borrel

 Bekijk de uitgebreide beschrijving van het programma