Commissies bespreken OnePlanet en World Food Center Experience

11-2-2019 Laboranten aan het werk

De Statencommissies bespreken diverse voorstellen van Gedeputeerde Staten (GS). Zo overleggen ze over de €65 miljoen subsidie aan OnePlanet, de provinciale investering in WFC Experience en staan ze stil bij de toename van Randstedelingen die zich in Gelderland vestigen.

One-Planet

Gedeputeerde Staten (GS) stellen Provinciale Staten (PS) voor om OnePlanet een subsidie van €65 miljoen te verlenen. De initiatiefnemers van OnePlanet zijn het Vlaamse non-profit onderzoeksinstituut IMEC, Wageningen University & Research (WUR), Radboud Universiteit en Radboud UMC. Zij willen samen met (Gelderse) bedrijven en kennisinstellingen applicaties en systemen ontwikkelen die oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van milieu, duurzaamheid en klimaat. De commissie Economie, Energie en Milieu (EEM) bespreekt het voorstel.

World Food Center Experience

De commissie Algemeen Bestuur en Financiën (ABF) overlegt over het voorstel van GS om €17 miljoen beschikbaar te stellen voor de World Food Center Experience. Onder voorwaarde dat de gemeente Ede €6 miljoen en het Rijk €5 miljoen bijdragen. Ook willen GS de gemeente Ede een garantie verstrekken voor een bedrag van €3,6 miljoen. Dit bedrag is voor het dekken van de financiële risico’s die zijn verbonden aan de lening voor de aankoop, verbouwing en nieuwbouw van het onroerend goed van de WFC Experience.

Meer verhuizingen uit de Randstad

Steeds meer mensen uit de Randstad verhuizen naar het oosten van Nederland. Gedeputeerde Staten gaan een tweede verkenning doen om meer te weten te komen over de drijfveren van de verhuizers. Ook willen ze een breder beeld krijgen van de effecten van deze trektocht naar het oosten. Met deze verkenning willen GS samen met betrokken partners duidelijk krijgen welke maatregelen erbij passen:

  • Moet er bijvoorbeeld extra geïnvesteerd worden in openbaar vervoer?
  • Moeten bestaande woonwijken meer ingericht worden op lopen en fietsen?
  • Betekent deze verhuisstroom dat de verhuizende inwoners van de Randstad ook bereid zijn een uur de andere kant op te reizen en zo bij te dragen aan de economie aan onze oostgrens?

In de commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied en Wonen (RLW) is deze verkenning onderwerp van gesprek.  

Maatwerk woningen Ressen

Gedeputeerde Staten zijn van plan om maatwerk te leveren bij de isolatie van 4 woningen in Ressen. Deze woningen liggen in de oksel van de A325/A15. De inwoners ervaren een hoge geluidbelasting van deze drukste snelwegen in Gelderland. Daarom stellen Gedeputeerde Staten in deze situatie een oplossing op maat voor door deze 4 woningen te isoleren. De commissie Bereikbaarheid en Openbaar Vervoer en Cultuur (BOC) bespreekt het voornemen van GS.

Inspreken bij commissies

Iedereen kan gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij een van de Statencommissies. De uiterste aanmelddatum voor inspreken bij de eerstvolgende commissievergadering is 11 februari 2019 vóór 12.00 uur, via griffie@gelderland.nl.

Agenda, locatie en audio livestream

De Statencommissies vergaderen op 13 februari 2019 in het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem. De agenda's met aanvangstijden en locaties zijn beschikbaar via het Stateninformatiesysteem. De commissievergaderingen zijn live te beluisteren via Statenlive. De geluidsopnamen blijven ook na de vergadering beschikbaar. Een commissie bijwonen vanaf de publieke tribune kan natuurlijk ook.

Terug naar nieuwsoverzicht