College wil nieuwe aanpak voor vliegroutes Lelystad Airport

12-12-2017 Vliegtuigvleugel

Gedeputeerde Staten van Gelderland vragen de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om een nieuw en zorgvuldig proces voordat ze een besluit neemt over de vliegroutes van en naar Lelystad Airport en hiervoor extra tijd te nemen. De geconstateerde fouten (MER) moeten worden hersteld en het proces rondom de herindeling van het luchtruim gestart alvorens de routes vast te leggen. Deze start moet zodanig perspectief bieden op de inpassing van Lelystad Airport in het luchtruim, dat daarmee nieuwe, acceptabele routes over Gelderland ontworpen kunnen worden. Dit alles moet blijvend leiden tot zo minimaal mogelijke gevolgen voor de inwoners van Gelderland.

Overlast voor Gelderland onnodig groot

Hoewel het college het belang van de ontwikkeling van de luchthaven inziet, zijn er zorgen over de tijdsdruk en het lopende proces. Dat proces zit vol verrassingen en onduidelijke communicatie met als gevolg een afbrokkelend draagvlak voor de openingsdatum van Lelystad Airport. Volgens het college komt dat omdat de randvoorwaarden zoals de indeling van het nationale luchtruim en de stand van zaken van de MER niet op orde zijn. Daardoor komen Gelderse belangen in het gedrang en is de overlast voor Gelderse inwoners onnodig groot.

Geen zicht op verbeteringen

Vanaf de zomer is er intensief contact geweest met het ministerie van IenW en heeft Gelderland constructieve oplossingen aangedragen. De provincie heeft samen opgetrokken met Gelderse gemeenten, andere betrokken partijen en provincies. De gesprekken met de staatssecretaris (juli en september), de informatieavonden in de regio (september en oktober), het hele proces om een gezamenlijke zienswijze in te dienen (begin november) en het vervolg daarop hebben echter te weinig opgeleverd. Helaas is er tot nu toe geen zicht op verbeteringen.

Terug naar nieuwsoverzicht