Collectief particulier opdrachtgeverschap CPO

Wilt u samen met anderen uw eigen woningen bouwen en er daarna zelf gaan wonen? Afhankelijk van de fase waarin het woningbouwproject zich bevindt, kunt u als collectief een subsidie of een lening aanvragen. 

Financieringsmogelijkheden

U kunt in de initiatieffase subsidie aanvragen voor:

 • de inzet van een onafhankelijke procesbegeleider
 • het opstellen van een projectplan met een conclusie over de haalbaarheid van het woningbouwproject

U kunt in de ontwikkelfase een renteloze lening aanvragen ten behoeve van de voorfinanciering van kosten voor:

 • het opstellen van een programma van eisen
 • een voorlopig ontwerp
 • een definitief ontwerp
 • een bestek
 • procesbegeleiding.

Terugbetaling van de lening vindt plaats zodra het project in de realisatiefase komt en financiering van de individuele woningen via een hypotheek bij een bank mogelijk is.

Voorwaarden

Om voor de subsidie of de lening in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 2.4 (Collectief Particulier Ondernemerschap). 

U kunt een subsidie aanvragen als:

 • de gemeente heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen de realisering van het woningbouwproject op de betreffende locatie
 • de eigenaar van de grond waarop of het gebouw waarin het woningbouwproject wordt gerealiseerd, de intentie heeft dit aan het collectief te verkopen dan wel te verhuren.

De belangrijkste criteria om in aanmerking te komen voor een lening zijn:

 • uit het projectplan blijkt dat het CPO-woningbouwproject haalbaar is
 • het collectief heeft een vrije keuze in de opdrachtverlening aan externe partijen in het bouwproces en een doorslaggevende stem in het ontwerp- en bouwproces van het CPO-woningbouwproject
 • voor de individuele leden van het collectief is een financieringstoets door een bank uitgevoerd waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen kunnen beschikken voor de realisering van het CPO-woningbouwproject
 • het CPO-woningbouwproject beoogt de realisatie van woningen in de betaalbare sector
 • de eigenaar van de grond waarop of het gebouw waarin het CPO-woningbouwproject wordt gerealiseerd, de intentie heeft deze respectievelijk dit aan de leden van het collectief te verkopen.

Subsidie is mogelijk voor woningen die binnen de regionale woonprogrammering en de kwantitatieve opgave passen (Omgevingsvisie Gelderland, par. 3.1.3).

Subsidie aanvragen

Voor deze subsidie is voor het jaar 2018 € 130.000 beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)'.

Lening aanvragen

Voor het verstrekken van leningen is een bedrag van €1.000.000 beschikbaar gesteld. U kunt leningen aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Wilt u een lening aanvragen? Neem dan contact met ons op via het vragenformulier of telefoonnummer 026 359 99 99.

Het aanvraagformulier kunt u, vergezeld van alle verplichte bijlagen, indienen via post@gelderland.nl

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.