Collectief particulier opdrachtgeverschap CPO

Wilt u samen met anderen uw eigen woningen bouwen en er daarna zelf gaan wonen? Afhankelijk van de fase waarin het woningbouwproject zich bevindt, kunt u als collectief een subsidie of een subsidie in de vorm van een renteloze lening aanvragen. 

Vanaf 7 januari 2019 zijn de subsidieregels voor CPO veranderd.  De regeling is verruimd en subsidie aanvragen is eenvoudiger geworden. 

Financieringsmogelijkheden

U kunt in de initiatieffase subsidie aanvragen voor het oprichten van een collectief en procesbegeleiding ten behoeve van de voorbereiding  van de subsidieaanvraag gecombineerd met de inzet van een onafhankelijke procesbegeleider voor het opstellen van een projectplan met een conclusie over de haalbaarheid van het CPO woningbouwproject.

U kunt in de ontwikkelfase subsidie in de vorm van een renteloze lening aanvragen ten behoeve van de voorfinanciering van kosten voor:

 • het opstellen van een programma van eisen
 • een voorlopig ontwerp
 • een definitief ontwerp
 • een bestek
 • procesbegeleiding.

Terugbetaling van de lening vindt plaats zodra het project in de realisatiefase komt en financiering van de individuele woningen via een hypotheek bij een bank mogelijk is.

Voorwaarden

Om voor de subsidie of de subsidie in de vorm van een renteloze lening in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 2.4 (Collectief Particulier Ondernemerschap). 

Bij uw aanvraag moeten een aantal verplichte bijlagen worden gevoegd.De verplichte bijlagen zijn opgenomen in de Checklist verplichte bijlagen (PDF 274 kB). Voor een aantal bijlagen is een format beschikbaar. De formats zijn te vinden op deze webpagina onder het kopje ‘Relevante informatie en tips’. Let op: U kunt alleen subsidie of een subsidie in de vorm van een renteloze lening  aanvragen als:

 • de gemeente een intentieverklaring afgeeft waaruit blijkt dat door de gemeente wordt meegewerkt aan realisering van het CPO-woningbouwproject op de betreffende locatie
 • de eigenaar van de grond waarop of het gebouw waarin het woningbouwproject wordt gerealiseerd, de intentie heeft dit aan het collectief te verkopen dan wel te verhurenuw woningbouwproject bestaat uit minimaal 3 woningen en de woningen moeten passen binnen de regionale woonprogrammering en de kwantitatieve opgave passen (Omgevingsvisie Gelderland, par. 3.1.3).

De belangrijkste aanvullende criteria om in aanmerking te komen voor subsidie in de vorm van een renteloze lening zijn:

 • uit het projectplan blijkt dat het CPO-woningbouwproject haalbaar is
 • het collectief heeft een vrije keuze in de opdrachtverlening aan externe partijen in het bouwproces en een doorslaggevende stem in het ontwerp- en bouwproces van het CPO-woningbouwproject
 • voor de individuele leden van het collectief is een financieringstoets door een bank uitgevoerd waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen kunnen beschikken voor de realisering van het CPO-woningbouwproject
 • het CPO-woningbouwproject beoogt de realisatie van koopwoningen in de betaalbare sector. 

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

U kunt de subsidie voor de initiatieffase aanvragen tot en met 31 december 2020. Voor deze subsidie is voor 2020 € 300.000 beschikbaar gesteld.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)'.

Lening aanvragen

Voor het verstrekken van leningen is een bedrag van €1.000.000 beschikbaar gesteld. U kunt een lening aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Wilt u een lening aanvragen? Neem dan contact met ons op via het vragenformulier.

Het aanvraagformulier kunt u, volledig ingevuld en vergezeld van alle verplichte bijlagen, indienen via post@gelderland.nl

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.