ChristenUnie (4 zetels)


crl=301;crw=699;crt=91;crh=467;

D. (Dirk) Vreugdenhil (ChristenUnie)

Fractievoorzitter

Telefoon: 06-33948138

E-mail: Dirk.Vreugdenhil@psgelderland.nl

Woordvoerder van thema's

 • Aandeelhouderschappen

 • Algemeen bestuur

 • Financiën

 • Grondzaken

 • Kwaliteit Openbaar Bestuur

 • Ondermijning, weerbare overheid/samenleving

 • Personeel & Organisatie

 • Ruimtelijke Ontwikkeling

 • Wonen

 • Water & Klimaatadaptatie

 • Bedrijventerreinen

 • Vitaal Platteland

 • Leefbaarheid

Nevenfuncties

Betaald:

 • projectleider Stichting Op de Toekomst!

Statenlid ChristenUnie

Woordvoerder van thema's

 • Bereikbaarheid

 • Openbaar Vervoer


Woordvoerder van thema's

 • Sport
 • Cultuur
 • Erfgoed & Monumentenzorg
 • Regionale EconomieInnovatie
 • Onderwijs & Arbeidsmarkt
 • Europa en Buitenlandse betrekkingen
 • Recreatie & Toerisme

Nevenfuncties

Betaald:

 • Adviseur verduurzaming vastgoed bij Zonnestroom Nederland


Woordvoerder van thema's

 • Milieu & Gezondheid

 • Energie

 • Klimaat

 • Luchtvaart

 • Vergunningverlening & Handhaving

Nevenfuncties

Betaald:

 • bestuurssecretaris CJG Apeldoorn
 • zelfstandig tekstschrijver

Onbetaald:

 • lid dorpsraad Oosterhuizen
 • lid Raad van Toezicht Stichting Duurzame Projecten Loenen (Stichting DPL)

Overige social media

Facebook


Fractievolger ChristenUnie


Fractievolger ChristenUnie

Nevenfuncties

Betaald:

 • Onderzoeker bij Wageningen Environmental Research

Onbetaald:

 • Secretaris St. international Tree Fund
 • Voorzitter KerkNet Wageningen

crl=0;crw=2657;crt=514;crh=1772;

J. (Janneke) Vos (ChristenUnie)

Fractieassistent

Telefoon: 06-49359478

E-mail: christenunie@ps.gelderland.nl