Gelderse zwerfkattendag 2019

Chippen, registreren en neutraliseren: de rol van de dierenarts

Sessie 4 oktober 2019 van 11.00 uur tot 11.30 uur

Zonder huiskat is er geen zwerfkat. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) heeft als standpunt en pleit voor een wettelijke chip- en registratieplicht voor alle katten. De vermiste en gevonden katten, inclusief de zieke en gewonde katten, kunnen zo snel retour naar de eigenaar. Van de zwerfkatten die niet gechipt zijn of gechipt met foutieve registratie, vindt slechts 14% de weg naar hun eigenaar terug. Bij gechipte (en correct geregistreerde) katten is dat zo’n 90%. Wat kan de rol zijn van de dierenarts in het chippen/registreren? Stel dat gemeenten transponders gratis ter beschikking stellen in de dierenartspraktijken, zijn de Gelderse dierenartsen dan bereid de langskomende niet-gechipte katten gratis te chippen zodat er minder zwerfkatten komen?

De KNMvD is vooralsnog niet voor een wettelijke neutralisatieverplichting, zoals dat sinds 2018 in België van kracht is en in Spanje en Portugal vanaf 2021 van kracht wordt. Daarmee staat de deur open voor het ontstaan van zwerfkattenpopulaties als mensen hun huiskat niet kunnen/willen neutraliseren. Wat vinden de Gelderse dierenartsen daarvan?

Marieke en Leo Van Merwijk

Marieke Van Merwijk-van Boxsel en Leo Van Merwijk hebben, na hun studie diergeneeskunde, in 2003 de dierenartsenpraktijk in Haaften overgenomen. De praktijk is in de jaren gespecialiseerd in de diergeneeskunde van honden, katten en bijzondere dieren – met de specialisaties fysiotherapie en orthopedie. De dierenkliniek is gemoderniseerd tot een dierenziekenhuis, met mogelijkheden van complexe weke delen chirurgie, orthopedische ingrepen, laboratoriumonderzoek (bloed- en bacterie-onderzoek), digitale röntgen, echografie en holter electrocardiogram.

Er zijn geen plaatsen beschikbaar.