Gelders opinieonderzoek, denk je mee?

Sinds april 2020 meten wij regelmatig de impact van de COVID-19 uitbraak op het sociale welzijn van Gelderlanders.

Provincie Gelderland onderzoekt met diverse vragen hoe inwoners zich houden in dit coronatijdperk en hoe ze de kwaliteit van leven en het samenleven in de provincie ervaren. Ook wil de provincie graag weten in hoeverre zij hun gedrag hebben aangepast en denken dit te blijven doen in de toekomst.

Ook vraagt provincie Gelderland naar de opvattingen over de andere grote thema’s die nu wat naar de achtergrond zijn verdwenen, zoals vrijheid, gezondheid, wonen  en het klimaat. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Kieskompas en uitgezet onder een representatieve doorsnee van de Gelderse bevolking. Ook anderen kunnen gewoon meedoen.

Rapportages