Maatregelen

Provincie Gelderland heeft in zeer korte tijd een aantal COVID-teams samengesteld om snel te kunnen handelen. Met deze teams kan de coördinatie en uitvoering van alle maatregelen met een korte doorlooptijd uitgevoerd worden.

Maatregelen Overbrugging

We zijn inmiddels de periode van acute hulp voorbij. Meer weten over wat we deze periode allemaal gedaan hebben? Lees hierover in onze factsheet COVID-19 acute hulp (PDF 1,1 MB). We werken inmiddels hard aan de overbrugging.
De overbrugging richt zich met name op cultuur en erfgoed, toerisme & recreatie, economie/arbeidsmarkt, maakindustrie, openbaar vervoer en bestuurskracht.

Overzicht maatregelen


Ruimte in evenementensubsidies

 • door evenementen later te laten plaatsvinden (verlengen subsidietermijn, de meeste met een jaar), andere invulling aan het evenement te geven (er vinden online evenementen plaats of,
 • kleinschalige evenementen passend binnen de geldende COVID-19 maatregelen) of,
 • de subsidie te behouden, ondanks dat het evenement niet meer zou plaatsvinden.

Ondersteuning economische projecten in verband met COVID-19

2 concrete investeringsplannen worden naar voren gehaald c.q. van budget voorzien. MIT-innovatieregeling en financiële bijdrage aan 3 concrete uitvoeringsprojecten voor de circulaire economie in de regio Nijmegen.
Het besparen op grondstoffen en voorkomen van afval draagt bij aan een duurzame welvaart.

Boost Vitale Industrie Voucher

Actieplan Oost Nederlandse partners, Smart Industry Boost Netwerk; speciale kennis ‘industrie-teams’ helpen met bedrijfsvoering aan te passen, en kansen te benutten die de energie- en klimaattransitie, circulaire economie en digitalisering bieden.

Eénmalige ophoging egalisatiereserve voor structurele subsidierelaties

Alle structurele subsidierelaties (boekjaarsubsidies en meerjarige projectsubsidies) kunnen maximaal 25% van de subsidie over het jaar 2020 meenemen naar 2021. Zo kunnen in 2021 extra activiteiten worden uitgevoerd die in 2020 niet mogelijk waren.


Topfonds Gelderland

Herinvesteren bestaande middelen in innovatieve bedrijven.


Overbruggingsmaatregelen Cultuur en Erfgoed

 • Medefinanciering regeling OCW voor vitale regionale infrastructuur.
 • Medefinanciering van de door VWS gefinancierde herdenkingscentra.
 • Instandhouding van de vitale regionale infrastructuur die zeker van belang is voor de toekomstige herstelfase (podia >500 en maatwerk).
 • Het waarborgen van de continuïteit van monumenten en regionale musea met een publieksfunctie bij wegvallen van publieksinkomsten.
 • Innovatiebudget culturele sector om bedrijfsvoering aan te passen aan de anderhalve meter samenleving.
 • Makers regeling om kleinschalige culturele initiatieven mogelijk te maken.
 • Het stimuleren van de samenwerking tussen de lokale omroepen en met Omroep Gelderland.
 • Mogelijk maken dat door COVID-19 uitgevallen programma Gelderland herdenkt (75 jaar) in 2021 kan plaatsvinden.


Overbrugging Toerisme en Recreatie

 • ondersteuningsregeling ondernemers: Vouchers voor het uitvoeren van vernieuwende bedrijfsideeën, passend bij de huidige regelgeving,
 • ondersteuning aan regio’s bij het aanpassen van regionale vrijetijdsagenda’s,
 • steun voor extra marketing van het toeristisch aanbod aan de Regionale Bureaus voor Toerisme,
 • versnellen van duurzaamheidsmaatregelen en,
 • een pilot voor het in kaart brengen van bezoekersstromen.


Arbeidsmarkt

 • Extra inzet om mensen zo snel mogelijk van werk naar werk te helpen en om te scholen.
 • Beschikbaar maken en houden van stages en leerbanen.


Openbaar vervoer

Door de COVID-maatregelen maken veel minder mensen gebruik van het OV terwijl wel een volledige dienstregeling wordt gevraagd. Dit maakt aanbesteding van aflopende consessies onzeker. Daarom zijn deze uitgesteld (Rijn-Waal, IJssel-Vecht en Valleilijn). De risico’s worden nu eerst in kaart gebracht. De huidige dienstregelingen blijven gelden.


Behouden vitaliteit binnensteden en dorpskernen
De inschrijving is gestopt.


Overbruggingsmaatregelen op korte termijn op het gebied van:

 • Strategische ondersteuning gemeenten.
 • Landbouw/Agrifood.
 • Sport.
 • Dorpshuizen en gemeenschapsvoorzieningen.