COVID-19 Subsidies

Provincie Gelderland heeft op dit moment 2 openstaande COVID-19 subsidie regelingen. We hebben nieuwe regelingen voor bedrijven en organisaties op het gebied van cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme. Onder deze regelingen hebben wij 1 speciale regeling voor Gelderse theaters met een zaal van 300 zitplaatsen of meer.

Let op: Voor sommige regelingen geldt dat aanvragers slechts van 1 provinciale COVID-19 overbruggingsmaatregel gebruik kunnen maken.

Voor ondernemers in de sector Recreatie & Toerisme zijn naast deze provinciale regelingen mogelijk ook andere projecten (PDF 152 kB)     interessant.


Cultuur & Erfgoed en Recreatie & Toerisme regelingen

Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme zijn van grote waarde in Gelderland. We willen graag dat mensen in en buiten Gelderland hiervan kunnen genieten. Maar door COVID-19 staat die toegankelijkheid zwaar onder druk. We willen, aanvullend op de maatregelen van het Rijk en de gemeenten, de culturele, toeristisch en recreatieve sector steunen met de provinciale COVID-19 overbruggingsmaatregelen in de vorm van subsidieregelingen en overige maatregelen.

  • COVID-19 - Tijdelijke maatregelen theaters en podia

Heeft u een theater of podium in Gelderland en heeft u door de COVID-19 situatie te maken met inkomstenderving door afgenomen bezoekersaantallen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Meer weten over deze regeling? Lees verder op onze COVID-19 Tijdelijke maatregelen theaters en podia pagina. Veelgestelde vragen en de antwoorden kunt u in deze Q&A (PDF 225 kB) vinden.

  • COVID-19 - Monumenten met een publieksfunctie en regionale musea.

Heeft uw monument met publieksfunctie of regionaal museum te maken gekregen met gedaalde bezoekersaantallen door de COVID-19 crisis, en zijn de inkomsten als gevolg daarvan gedaald? Dan kunt u subsidie aanvragen. Deze regeling is bedoeld voor monumenten met een publieksfunctie en regionale musea met minimaal 8.000 betalende bezoekers per jaar.

Meer weten over deze regeling? Lees verder op onze Monumenten met een publieksfunctie en regionale musea pagina. Veelgestelde vragen en de antwoorden kunt u in deze Q&A (PDF 114 kB)     vinden.


Gesloten regelingen

  • COVID-19 Sociale initiatieven (gesloten)

Bij deze regeling was het mogelijk om subsidie aan te vragen voor initiatieven die zorgen voor sociale verbinding in de periode dat de COVID-19 maatregelen gelden. Denk aan activiteiten voor inwoners van zorginstellingen, het opzetten van een digitaal platform of site om verbinding te creëren, opzetten van thuishulp.

Meer weten over deze regeling? Lees verder op onze COVID-19 Sociale initiatieven pagina.

  • COVID-19 Smart Onderwijs & Arbeidsmarkt (gesloten)

Steun voor organisaties om aanpassingen te realiseren die helpen om tijdens en na de COVID-19 crisis de vraaguitval te herstellen en medewerkers te behoeden voor een negatieve impact van deze crisis.

Meer weten over deze regeling? Lees verder op onze COVID-19 Smart Onderwijs & Arbeidsmarkt pagina.

  • COVID-19 - Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties (gesloten)

Heeft u maatregelen genomen met betrekking tot de anderhalvemetersamenleving, of gaat u deze maatregelen nemen?

Deze regeling is bedoeld voor ondernemers en organisaties op het gebied van cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme, zoals musea, festivals, (kleine) theaters, hotels, restaurants, evenementenorganisaties, dagattracties, campings, kermissen.

Meer weten over deze regeling? Lees verder op onze Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties pagina. Veelgestelde vragen en de antwoorden kunt u in deze Q&A (PDF 202 kB)     vinden.

  • COVID-19 - Stimulering Arbeidsmarktregio’s (gesloten)

Steun voor de 6 Gelderse Arbeidsmarktregio’s om aan de slag te gaan met extra/nieuwe dienstverlening rondom werk-naar-werkbegeleiding (i.c.m. omscholing) en aanpak stage- en leerwerkplekkenproblematiek. Doel is om Gelderlanders die door de crisis hun werk (dreigen te) verliezen of niet aan een stage/leerwerkplek kunnen komen te ondersteunen en tot een oplossing te komen. Meer weten over deze regeling? Lees hier de officiële bekendmaking.

Gemeenten die handen of budget te kort kwamen om vitale functies uit te voeren, noodopvang te regelen, activiteiten uit te voeren die voor sociale verbinding zorgen of om ondernemingen in de sectoren cultuur, sport, recreatie en toerisme of gemeenschapsvoorzieningen te ondersteunen konden subsidie aanvragen. Alle aanvragen zijn afgehandeld.

Meer weten over deze regeling? Lees verder op onze COVID-19 Steun gemeente pagina