COVID-19 Subsidies

Wij ondersteunen de Gelderse culturele, toeristische en recreatieve sector en vele andere ondernemers met de provinciale COVID-19 overbruggingsmaatregelen in de vorm van subsidieregelingen en door overige maatregelen. De ondersteuning is aanvullend op de maatregelen van het Rijk en de gemeenten.

Let op: Voor sommige regelingen geldt dat aanvragers slechts van 1 provinciale COVID-19 overbruggingsmaatregel gebruik kunnen maken.


Open regeling(en)

De COVID-19 crisis raakt ook MKB-ondernemingen. Wilt u deze crisis overbruggen en in uw MKB-onderneming aan de slag gaan met het vernieuwen en toekomstbestendig maken van uw organisatie, het benutten van competenties van uw medewerkers en het ontplooien van hun talenten? Dan kunt u subsidie aanvragen.


Gesloten regeling(en)

  • COVID-19 - Overbrugging gemeenschapsvoorzieningen (gesloten)

Dorpshuizen en wijkcentra zijn belangrijke gemeenschapsvoorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid. Door de COVID-19 maatregelen moesten veel gemeenschapsvoorzieningen sluiten. Met deze subsidie kunnen gemeenten gemeenschapsvoorzieningen helpen te investeren in toekomstbestendige maatregelen of onderzoek laten doen naar de vitaliteit en toekomstbestendigheid van 1 of meer gemeenschapsvoorzieningen. De subsidie is niet bestemd voor exploitatiekosten of kosten voor activiteiten.

  • COVID-19 - Tijdelijke maatregelen theaters en podia (gesloten)

Heeft u een theater of podium in Gelderland en heeft u door de COVID-19 situatie te maken met inkomstenderving door afgenomen bezoekersaantallen? Dan kunt u subsidie aanvragen. 

Veelgestelde vragen en de antwoorden kunt u in deze Q&A (PDF 225 kB) vinden.

  • COVID-19 - Monumenten met een publieksfunctie en regionale musea (gesloten)

Heeft uw monument met publieksfunctie of regionaal museum te maken gekregen met gedaalde bezoekersaantallen door de COVID-19 crisis, en zijn de inkomsten als gevolg daarvan gedaald? Dan kunt u subsidie aanvragen. Deze regeling is bedoeld voor monumenten met een publieksfunctie en regionale musea met minimaal 8.000 betalende bezoekers per jaar.

Veelgestelde vragen en de antwoorden kunt u in deze Q&A (PDF 114 kB) vinden.

  • COVID-19 Sociale initiatieven (gesloten)

Bij deze regeling was het mogelijk om subsidie aan te vragen voor initiatieven die zorgen voor sociale verbinding in de periode dat de COVID-19 maatregelen gelden. Denk aan activiteiten voor inwoners van zorginstellingen, het opzetten van een digitaal platform of site om verbinding te creëren, opzetten van thuishulp.

  • COVID-19 Smart Onderwijs & Arbeidsmarkt (gesloten)

Steun voor organisaties om aanpassingen te realiseren die helpen om tijdens en na de COVID-19 crisis de vraaguitval te herstellen en medewerkers te behoeden voor een negatieve impact van deze crisis.

  • COVID-19 - Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties (gesloten)

Heeft u maatregelen genomen met betrekking tot de anderhalvemetersamenleving, of gaat u deze maatregelen nemen?

Deze regeling is bedoeld voor ondernemers en organisaties op het gebied van cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme, zoals musea, festivals, (kleine) theaters, hotels, restaurants, evenementenorganisaties, dagattracties, campings, kermissen.

Veelgestelde vragen, plus informatie over aanvullende regelingen voor ondernemers in de recreatie en toerisme sector die nog wel lopen/actief zijn, en de antwoorden kunt u in deze Q&A (PDF 293 kB) vinden.

  • COVID-19 - Stimulering Arbeidsmarktregio’s (gesloten)

Steun voor de 6 Gelderse Arbeidsmarktregio’s om aan de slag te gaan met extra/nieuwe dienstverlening rondom werk-naar-werkbegeleiding (i.c.m. omscholing) en aanpak stage- en leerwerkplekkenproblematiek. Doel is om Gelderlanders die door de crisis hun werk (dreigen te) verliezen of niet aan een stage/leerwerkplek kunnen komen te ondersteunen en tot een oplossing te komen. Meer weten over deze regeling? Lees hier de officiële bekendmaking.

  • COVID-19 Steun gemeente (gesloten)

Gemeenten die handen of budget te kort kwamen om vitale functies uit te voeren, noodopvang te regelen, activiteiten uit te voeren die voor sociale verbinding zorgen of om ondernemingen in de sectoren cultuur, sport, recreatie en toerisme of gemeenschapsvoorzieningen te ondersteunen konden subsidie aanvragen. Alle aanvragen zijn afgehandeld.

Voor ondernemers in de sector Recreatie & Toerisme zijn naast deze provinciale regelingen mogelijk ook andere projecten (PDF 165 kB) interessant.