Gelderse biodiversiteitsdag 15 november 2019

Bos en heide op zandgronden: systeemherstel met steenmeel

Sessie 15 november 2019 van 14.00 uur tot 14.30 uur

Roland Bobbink & Maaike Weijters, Onderzoekcentrum B-WARE

Hoewel de ‘zure regen’ uit de jaren ’80 van de vorige eeuw verdwenen lijkt te zijn, blijven de Nederlandse heiden, heischrale graslanden en bossen toch in kwaliteit achteruitgaan. Eén van de hoofdoorzaken is de nog steeds te hoge en al decennialang aanhoudende toevoer van ammoniak en ammonium uit de lucht. Herstelmaatregelen als grootschalig plaggen van droge heide, het bekalken van bos en heide en het toedienen van een grote hoeveelheid snel beschikbaar calcium blijken niet voldoende effectief voor herstel van kenmerkende diversiteit. Maar wat dan? Een mogelijke oplossing is het gebruik van steenmeel (gemalen silicaatgesteente). In deze presentatie delen Roland Bobbink en Maaike Weijters van Onderzoekcentrum B-WARE de meest recente resultaten met u en geven inzicht in de (on)mogelijkheden van steenmeel als herstelmaatregel.

Er zijn geen plaatsen beschikbaar.