Borden, vergunning voor plaatsing strokenborden

Wilt u een verwijzing naar uw bedrijf of kantoor langs de weg? Dan heeft u een vergunning nodig. Deze vraagt u bij ons aan.

Wilt u een vermelding, bijvoorbeeld van uw bedrijf, op een strokenbord langs een provinciale weg? Dan moet u bij de provincie vergunning vragen. 

Een strokenbord is een verwijzingsbord. Het bord kan bijvoorbeeld verwijzen naar een toeristische- of recreatieve bestemming, naar een bedrijf of instelling. Voor toeristische- en/of recreatieve terreinen zijn er bruin-witte borden. Borden die verwijzen naar objecten, zoals bijvoorbeeld een crematorium zijn blauwwit. 

Voorwaarden

Wij toetsen uw aanvraag onder andere op de volgende factoren:

 • is de locatie gelegen binnen of buiten de bebouwde kom
 • is het adres moeilijk vindbaar met normale hulpmiddelen
 • de afstand van de locatie tot de provinciale weg
 • levert het ontbreken van verwijzing bewezen gevaarlijke verkeerssituaties op
 • de periode van openstelling
 • is het een gebiedsontsluitingsweg of een erftoegangsweg
 • het aantal bezoekers
 • is het geen reclame-uiting
 • levert plaatsing problemen op voor de verkeersveiligheid en kwaliteit van de weg.  

Daarnaast moet u rekening houden met de regels die de provincie Gelderland voor bewegwijzering en objectverwijzing hanteert. Ons beleid ten aanzien van verwijzingen is mede gebaseerd op de Richtlijnen Bewegwijzering 2014 van het CROW, publicatie 322.

Toevoegen

Lever de volgende informatie aan:

 • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
 • een situatietekening met locatie en uitvoering van de borden op een duidelijke ondergrond
 • het verkeersplan

Vergunning aanvragen

U kunt uw vergunning aanvragen met het Aanvraagformulier voor borden (PDF 1,8 MB) . Werkt het formulier niet goed? Bekijk de tips bij het openen van formulieren.

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier en de benodigde documenten op naar:

post@gelderland.nl 

of in enkelvoud naar:

Provincie Gelderland
Beheer en Onderhoud Wegen / AGW
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Tijdpad en kosten

Wij hebben meestal 8 weken nodig om uw vergunning in orde te maken, gerekend vanaf het moment dat u uw aanvraag heeft ingestuurd.

Voor deze vergunning betaalt u zogenoemde leges. De hoogte van de leges vindt u in de Tarieventabel provincie Gelderland 2020.

Afhandeling aanvraag

Bij een normale procedure verloopt de afhandeling via de volgende stappen:

 • u ontvangt een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is
 • we beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen
 • als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen we bij de behandelingsduur op
 • publicatie over de vergunning gebeurt door en op kosten van de houd(st)er van de vergunning.
 • belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. Wij houden u hiervan op de hoogte 
 • u geeft zelf opdracht voor het maken en plaatsen van het bord 
 • toezicht vindt plaats door ons.

Links en tips

 • in Artikel 5.1.3.1, lid 1, onder d, Omgevingsverordening Gelderland; voor bord(en) leest u over bijbehorende regelgeving
 • voor toeristische of recreatieve terreinen zijn er bruin-witte borden. De borden die de weg wijzen naar andere bestemmingen zijn blauw-wit 
 • wilt u een reclamebord plaatsen, vraag dan een vergunning aan via het Omgevingsloket. Ook als dit een provinciale weg betreft 
 • wij geven alleen vergunningen en toestemmingen voor provinciale wegen. 
 • de opmaak en vormgeving van het bord dient conform de CROW richtlijn 322 te zijn.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.